OR kan College vragen om onderzoek naar discriminatie

29 juli 2022 | Door redactie

De OR heeft de speciale taak om te waken tegen discriminatie binnen de organisatie. Als de OR het vermoeden heeft van discriminatie, kan de raad het College voor de Rechten van de Mens vragen om onderzoek te doen naar de situatie.

Artikel 28, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR de opdracht om discriminatie in de organisatie tegen te gaan. Ook moet de OR de gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen en de inschakeling van gehandicapten en minderheden aanmoedigen. Als de OR vermoedt dat de organisatie discrimineert, kan de raad het College voor de Rechten van de Mens vragen om onderzoek te doen. Dat recht is vastgelegd in artikel 10, lid 2d van de Wet College voor de Rechten van de Mens.

Gedeeld belang bestuurder en OR in strijd tegen discriminatie

Het aankaarten van discriminatie kan gevoelig liggen en de verhouding tussen OR en bestuurder verstoren. De OR moet de bestuurder er in dat geval op wijzen dat wegkijken geen optie is én dat er sprake is van een gedeeld belang. Discriminatie is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA): de belangrijkste oorzaak voor ziekteverzuim in Nederland. De bestuurder heeft er alle belang bij om het ziekteverzuim binnen de organisatie te verlagen. Bovendien is hij wettelijk verplicht om beleid te voeren tegen PSA. Dat sluit aan op het belang van de OR: streven naar goede arbeidsomstandigheden voor de achterban. De OR en de bestuurder doen er dus goed aan om de strijd tegen discriminatie samen aan te gaan.

Oordeel College rechten van de mens dwingt tot handelen

Als de bestuurder niet wil meewerken, kan de OR proberen druk uit te oefenen door te wijzen op het recht om naar het College voor de Rechten van de Mens te stappen. De oordelen van het College zijn niet juridisch bindend. Het College kan ook geen straffen of maatregelen opleggen in geval van discriminatie. Oordelen zijn wel altijd openbaar met vermelding van de naam van de organisatie. Oordeelt het College dat er sprake is van discriminatie, dan zal de bestuurder zich genoodzaakt zien het beleid van de organisatie aan te passen. Een aantal weken na het oordeel neemt het College ook contact op met u en de bestuurder om te vragen naar de vervolgacties die ondernomen worden om discriminatie tegen te gaan.