Discriminatie

De algemene norm is dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. In het geval van discriminatie wordt er echter onderscheid gemaakt tussen mensen of groepen, bijvoorbeeld vanwege hun afkomst, geloof, geaardheid of geslacht. Discriminatie kan bij langdurig aanhouden psychosociale problemen veroorzaken die kunnen leiden tot ziekte en soms zelfs het vertrek van de gediscrimineerde werknemer. Een werkgever moet discriminatie voorkomen en tegengaan. Hiervoor kan hij maatregelen treffen. Hij kan bijvoorbeeld een gedragscode opstellen waarin staat wat wel en niet mag of hoort. Ook is het handig als een organisatie een centraal punt heeft waar werknemers kunnen klagen. Dit kan in de vorm van een klachtencommissie of een vertrouwenspersoon. Zo weet een werknemer waar hij terecht kan met omstandigheden die hem dwars zitten. De OR kan ondersteuning en advies geven bij het tegengaan van discriminatie.

Uitgelicht

Gelijke behandeling doorslaggevend voor goed werkgeverschap

Discriminatie | Publicatiedatum 27-03-2019

Gelijke behandeling is doorslaggevend voor goed werkgeverschap. Dat blijkt uit medewerkersonderzoek en een evaluatie van het werkgeversbeleid onder 62 organisaties en...

Inspectie SZW maakt jaarplan 2020 bekend

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) | Publicatiedatum 19-11-2019

Inspectie SZW heeft het Jaarplan voor 2020 gepubliceerd. Hierin is te vinden wat de Inspectie het komende jaar beschouwt als belangrijkste onderwerpen om mee aan de slag...

Voorkom ongelijke beloning met een doordacht beloningsbeleid

Discriminatie | Publicatiedatum 08-08-2019

Iedereen op de juiste wijze belonen is voor u van groot belang. U wilt geen onrust op de werkvloer, doordat werknemers ten onrechte minder krijgen dan hun collega met...

Wat moet er veranderen in payrollovereenkomsten door de WAB?

Discriminatie | Publicatiedatum 11-11-2019

Wat moet er in payrollovereenkomsten worden aangepast door de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020?

 

Hoe kunnen we een vertrouwenspersoon aanstellen?

Vertrouwenspersoon | Publicatiedatum 08-04-2022

We willen binnen onze organisatie grensoverschrijdend gedrag tegengaan. Hiervoor willen we onder meer een vertrouwenspersoon aanstellen. Waarmee moeten we rekening houden?

Hoe voorkomen we discriminatie van sollicitanten met een beperking?

Discriminatie | Publicatiedatum 26-01-2022

Binnen onze organisatie willen we meer kansen bieden aan mensen met een beperking. Hiermee dragen we bij aan maatschappeijk verantwoord ondernemen en we kunnen op deze...

Aan welke eisen moet een ontbindende voorwaarde voldoen?

Arbeidsovereenkomst | Publicatiedatum 13-09-2021

We willen graag dat iedere werknemer over een Verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft. In afwachting van de VOG willen we de werknemer wel alvast laten werken. Kunnen we...

Hoe maakt u uw organisatie diverser?

Discriminatie 6 minuten | 04-05-2022

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor diversiteit en eigenlijk geen enkele om het na te laten. Organisaties met een divers persone...

Voorkom discriminatie door algoritmes bij werving en selectie

Werving en selectie 6 minuten | 06-04-2022

De algoritmes die werkgevers gebruiken bij de werving en selectie, kunnen onbedoeld discrimineren. Als werkgever bent u verantwoordelijk en...

De vele voordelen van ‘open hiring’

Werving en selectie 4 minuten | 18-02-2022

Mensen aannemen zonder cv, motivatiebrief of referentiecheck, zonder antecedentenonderzoek of sollicitatiegesprek. Om in ruil daarvoor gemot...

Anoniem solliciteren

Werving en selectie Publicatiedatum 26-04-2021

Bij anoniem solliciteren worden in het cv, de sollicitatiebrief en/of het sollicitatiesysteem een aantal persoonlijke gegevens geanonimiseerd, zodat de identiteit van...

Werkstress door PSA

PSA Publicatiedatum 24-09-2020

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting...

Heeft u een vraag over Discriminatie?

Jasper Hoffstedde
Jasper Hoffstedde
Paralegal
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Discriminatie?

Jasper Hoffstedde
Jasper Hoffstedde
Paralegal
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie