Discriminatie

De algemene norm is dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. In het geval van discriminatie wordt er echter onderscheid gemaakt tussen mensen of groepen, bijvoorbeeld vanwege hun afkomst, geloof, geaardheid of geslacht. Discriminatie kan bij langdurig aanhouden psychosociale problemen veroorzaken die kunnen leiden tot ziekte, langdurige uitval en soms zelfs het vertrek van de gediscrimineerde werknemer. 

Een werkgever is wettelijk verplicht om discriminatie binnen de organisatie te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor kan hij maatregelen treffen. Hij kan bijvoorbeeld een gedragscode opstellen waarin staat wat wel en niet mag of hoort. Ook is het handig als een organisatie een centraal punt heeft, zoals een vertrouwenspersoon of klachtencommissie, waar werknemers eventuele klachten kunnen melden. Zo weet een werknemer waar hij terecht kan met omstandigheden die hem dwars zitten. De OR kan de bestuurder ondersteunen en adviseren over het tegengaan van discriminatie binnen de organisatie.

Nieuws

Tips voor een eerlijk beloningssysteem

13-06-2024

Een werkgever is verplicht om arbeid van gelijke waarde gelijk te belonen. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het belonings-...

Moslima’s gediscrimineerd op de arbeidsmarkt

07-06-2024

Op de arbeidsmarkt is discriminatie van moslima’s aan de orde van de dag. Moslima’s die een hoofddoek dragen, ervaren dit vaker dan die zond...

Jonge vrouwen lopen onnodig vaak vast in werk

04-06-2024

Hoewel vrouwen gemiddeld hoger opgeleid zijn dan mannen, doen ze het minder goed op de arbeidsmarkt. Jonge vrouwen verzuimen meer en hebben...

Nieuw OR-lid: de spelregels van de OR

13-05-2024

Een startend OR-lid moet weten wat de spelregels zijn van de OR. De rechten en plichten van zowel de ondernemingsraad (OR) als de bestuurder...