Discriminatie

De algemene norm is dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. In het geval van discriminatie wordt er echter onderscheid gemaakt tussen mensen of groepen, bijvoorbeeld vanwege hun afkomst, geloof, geaardheid of geslacht. Discriminatie kan bij langdurig aanhouden psychosociale problemen veroorzaken die kunnen leiden tot ziekte en soms zelfs het vertrek van de gediscrimineerde werknemer. 

Een werkgever moet discriminatie voorkomen en tegengaan. Hiervoor kan hij maatregelen treffen. Hij kan bijvoorbeeld een gedragscode opstellen waarin staat wat wel en niet mag of hoort. Ook is het handig als een organisatie een centraal punt heeft waar werknemers kunnen klagen. Dit kan in de vorm van een klachtencommissie of een vertrouwenspersoon. Zo weet een werknemer waar hij terecht kan met omstandigheden die hem dwars zitten. De OR kan ondersteuning en advies geven bij het tegengaan van discriminatie.

 

Wat mag er wel en niet bij duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid | Publicatiedatum 07-10-2022

Ik hoor overal over duurzame inzetbaarheid, maar ik dacht dat speciale maatregelen in de organisatie speciaal voor ouderen zorgen voor verboden leeftijdsdiscriminatie....

Hoe voorkomen we discriminatie van sollicitanten met een beperking?

Discriminatie | Publicatiedatum 26-01-2022

Binnen onze organisatie willen we meer kansen bieden aan mensen met een beperking. Hiermee dragen we bij aan maatschappeijk verantwoord ondernemen en we kunnen op deze...

Wat betekent een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens?

Discriminatie | Publicatiedatum 08-07-2021

Eén van onze werknemers voelt zich gediscrimineerd door de werkgever. Hij heeft hierover een klacht neergelegd bij het College voor de Rechten van de Mens...

OR & Banenafspraak en Arbeidsmarktdiscriminatie

Discriminatie 6 minuten | 11-10-2022

De Banenafspraak en het Actieplan Arbeids­marktdiscriminatie zijn twee door de overheid in het leven geroepen regelingen, die werkgevers ver...

Wat te doen tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen?

Arbeidsvoorwaarden 6 minuten | 11-10-2022

Er bestaat in Nederland nog steeds een forse loonkloof tussen mannen en vrouwen. Die kloof is de afgelopen jaren weliswaar kleiner geworden,...

Mechanismen bij stereotypen op de werkvloer

Discriminatie 4 minuten | 11-07-2022

Bij het werven en selecteren van personeel heeft u te maken met stereotypen. Stereotypen zijn de hokjes waarvan het brein dagelijks gebruikm...

Werkstress door PSA

PSA Publicatiedatum 20-06-2022

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting...

Anoniem solliciteren

Werving en selectie Publicatiedatum 26-04-2021

Bij anoniem solliciteren worden in het cv, de sollicitatiebrief en/of het sollicitatiesysteem een aantal persoonlijke gegevens geanonimiseerd, zodat de identiteit van...

Heeft u een vraag over Discriminatie?

Dick van Deventer
Dick van Deventer
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Discriminatie?

Dick van Deventer
Dick van Deventer
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie