Discriminatie

De algemene norm is dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. In het geval van discriminatie wordt er echter onderscheid gemaakt tussen mensen of groepen, bijvoorbeeld vanwege hun afkomst, geloof, geaardheid of geslacht. Discriminatie kan bij langdurig aanhouden psychosociale problemen veroorzaken die kunnen leiden tot ziekte en soms zelfs het vertrek van de gediscrimineerde werknemer. 

Een werkgever moet discriminatie voorkomen en tegengaan. Hiervoor kan hij maatregelen treffen. Hij kan bijvoorbeeld een gedragscode opstellen waarin staat wat wel en niet mag of hoort. Ook is het handig als een organisatie een centraal punt heeft waar werknemers kunnen klagen. Dit kan in de vorm van een klachtencommissie of een vertrouwenspersoon. Zo weet een werknemer waar hij terecht kan met omstandigheden die hem dwars zitten. De OR kan ondersteuning en advies geven bij het tegengaan van discriminatie.

Nieuws

Overwerkbonus voor deeltijders is juridisch lastig

23-11-2023

Eerder dit jaar werd geopperd om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken door deeltijdwerkers die meer uren gaan werken, een ‘meerurenbonus’ te...

Handreiking helpt werkgevers met voorkeursbeleid

16-11-2023

Onder strenge voorwaarden is het toegestaan om bij het vervullen van een openstaande functie de voorkeur te geven aan iemand uit een minderh...

Equal Pay Day zet loondiscriminatie op de kaart

15-11-2023

Gisteren was het Equal Pay Day. Doordat vrouwen per uur gemiddeld 13% minder verdienen dan mannen, werken zij vanaf deze symbolische dag de...

Nieuwe Europese campagne voor gezond digitaal werken

09-11-2023

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk is een nieuwe campagne gestart. Die gaat over de gezonde werkplek en dan v...