Discriminatie

De algemene norm is dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. In het geval van discriminatie wordt er echter onderscheid gemaakt tussen mensen of groepen, bijvoorbeeld vanwege hun afkomst, geloof, geaardheid of geslacht. Discriminatie kan bij langdurig aanhouden psychosociale problemen veroorzaken die kunnen leiden tot ziekte en soms zelfs het vertrek van de gediscrimineerde werknemer. Een werkgever moet discriminatie voorkomen en tegengaan. Hiervoor kan hij maatregelen treffen. Hij kan bijvoorbeeld een gedragscode opstellen waarin staat wat wel en niet mag of hoort. Ook is het handig als een organisatie een centraal punt heeft waar werknemers kunnen klagen. Dit kan in de vorm van een klachtencommissie of een vertrouwenspersoon. Zo weet een werknemer waar hij terecht kan met omstandigheden die hem dwars zitten. De OR kan ondersteuning en advies geven bij het tegengaan van discriminatie.

Uitgelicht

Gelijke behandeling doorslaggevend voor goed werkgeverschap

Gelijke behandeling is doorslaggevend voor goed werkgeverschap. Dat blijkt uit medewerkersonderzoek en een evaluatie van het werkgeversbeleid...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 27-03-2019

Inspectie SZW maakt jaarplan 2020 bekend

Inspectie SZW heeft het Jaarplan voor 2020 gepubliceerd. Hierin is te vinden wat de Inspectie het komende jaar beschouwt als belangrijkste...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 19-11-2019

Voorkom ongelijke beloning met een doordacht beloningsbeleid

Iedereen op de juiste wijze belonen is voor u van groot belang. U wilt geen onrust op de werkvloer, doordat werknemers ten onrechte...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 08-08-2019

Wat moet er veranderen in payrollovereenkomsten...

Wat moet er in payrollovereenkomsten worden aangepast door de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 11-11-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Verbod op religieuze symbolen onder het mom van neutraliteitsbeleid

Discriminatie 4 minuten | 08-10-2021

Als u als werkgever overweegt om religieuze symbolen – zoals een hoofddoek of een ketting met een kruis – op de werkvloer te verbieden, krij...

Datagedreven werken aan gelijkheid op het werk

Discriminatie 6 minuten | 24-06-2021

Diversiteit en inclusiviteit kunnen belangrijke factoren zijn voor het succes van uw organisatie. U weet dat cijfers een sterke overtuigings...

Ongelijke behandeling van arbeidsbeperkten voorkomen

Arbeidsbeperking 4 minuten | 07-01-2021

Mensen met een beperking hebben nog veel te vaak moeite om aan een (betaalde) baan te komen. Onbewuste voordelen en soms ook discriminatie w...

Infographics

Anoniem solliciteren

Werving en selectie Publicatiedatum 26-04-2021

Bij anoniem solliciteren worden in het cv, de sollicitatiebrief en/of het sollicitatiesysteem een aantal persoonlijke gegevens geanonimiseerd, zodat de identiteit van...

Werkstress door PSA

PSA Publicatiedatum 24-09-2020

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting...

E-learning

Discriminatie signaleren op de werkvloer
Videocollege
12 minuten
14-11-2020

Vraag en antwoord

Aan welke eisen moet een ontbindende voorwaarde voldoen?
Lees ook het verdiepingsartikel De strenge voorwaarden voor ontbindende voorwaarden Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst heeft u de mogelijkheid om in het contract een ontbindende voorwaarde op te nemen. Deze stelt dat als bepaalde omstandigheden zich voordoen, u het contract... Lees het hele antwoord