Model arboverklaring voor eigen risico dragen ZW

10 oktober 2016 | Door redactie

Aan het Handboek Loonheffingen 2016 is onlangs informatie toegevoegd over de arboverklaring die een werkgever met zijn aanvraag kan meesturen als hij eigenrisicodrager voor de Ziektewet wil worden.

Voor de aanvraag (of het beëindigen) van het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) heeft de Belastingdienst een standaard aanvraagformulier (pdf). Als bijlage bij de aanvraag moet uw organisatie de afspraken over de verzuimbegeleiding meesturen. Kortgeleden is aan het Handboek Loonheffingen 2016 toegevoegd dat in plaats van deze afspraken over verzuimbegeleiding ook het ingevulde model arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (tool) kan worden meegestuurd. Dit model moet de werkgever dan samen met de bedrijfsarts of arbodienst invullen.

Drie eisen voor eigenrisicodragerschap ZW

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet betalen zelf de uitkering aan zieke (ex-)werknemers die onder deze wet vallen. Om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, moeten werkgevers aan drie eisen voldoen:

  • De verzuimbegeleiding van zieke (ex-)werknemers die onder de Ziektewet vallen wordt uitgevoerd door een erkende arbodienst of bedrijfsarts.
  • De afspraken over deze verzuimbegeleiding zijn schriftelijk vastgelegd.
  • Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is in de drie jaar vóór de ingangsdatum niet geëindigd op verzoek van de werkgever of vanwege het feit dat de verzuimbegeleiding niet meer in samenwerking met een erkende arbodeskundige gebeurt.

Vaste ingangsdata voor eigenrisicodragerschap

Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de ZW met ingang van 1 januari of 1 juli. De aanvraag moet altijd 13 weken vóór de ingangsdatum binnen zijn bij de Belastingdienst, dus vóór 2 oktober of vóór 1 april. Startende organisaties kunnen eigenrisicodrager worden op het moment dat ze werkgever worden. Kiezen ze daar niet voor, dan gelden voor hen daarna ook de vaste ingangsmomenten.