Hoeveel WGA-premie mogen we als eigenrisicodrager verhalen?

22 juli 2019

Onze organisatie is eigenrisicodrager voor de WGA maar niet particulier verzekerd. Wat mogen we dan aan WGA-premie op de werknemers verhalen?

Als uw organisatie het risico op instroom in de WGA heeft ondergebracht bij een particuliere verzekeraar, is het bedrag dat u op de werknemers mag verhalen simpel. U kunt dan maximaal 50% van de WGA-premie inhouden op het nettoloon van de werknemers. 

Fictief premiepercentage

Heeft uw onderneming het WGA-risico niet herverzekerd, dan is het vaststellen van het te verhalen bedrag een stuk ingewikkelder. U kunt dan maximaal de helft van het zogeheten fictieve premiepercentage inhouden op het nettoloon van de werknemers. Dat fictieve premiepercentage kunt u op twee manieren bepalen:

  • U deelt de WGA-uitkeringen die u in 2018 aan (ex-)werknemers heeft betaald door uw premieloon in 2018.
  • U schat de WGA-uitkeringen aan werknemers in 2019 en deelt dit bedrag door het verwachte premieloon van uw onderneming in 2019. Blijkt na 2019 dat uw schatting niet juist was, dan kunt u het bedrag dat u te veel of te weinig heeft verhaald in 2020 alsnog netto met de werknemers verrekenen.

Bovengrens voor premie

Voor het fictieve premiepercentage geldt wel een bovengrens. Die bedraagt anderhalf keer de WGA-premie die uw organisatie zou betalen als u geen eigenrisicodrager voor de WGA zou zijn.