Deadline inschrijving UBO-register nadert snel!

21 maart 2022 | Door redactie

De deadline voor inschrijvingen in het zogeheten UBO-register komt rap dichterbij: uiterlijk 26 maart 2022 moet de registratie geregeld zijn. Van diverse kanten is gevraagd om uitstel, maar het ministerie van Financiën blijft vooralsnog bij de huidige datum. Dit betekent dat er nog maar weinig tijd is voor de inschrijving.

Dit is een update van het bericht dat oorspronkelijk op 18 maart is geplaatst, omdat het ministerie van Financiën heeft bevestigd dat de deadline onveranderd blijft.

Het UBO-register (artikel) komt voort uit een Europese richtlijn die witwassen tegen moet gaan. In het register komen gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van onder meer bv’s en stichtingen. Voor een bv geldt bijvoorbeeld dat de natuurlijke persoon (of personen) die meer dan 25% van de aandelen houdt de UBO is (zie ook het bericht Wanneer is iemand een UBO?)

Inschrijving niet doen kan boete opleveren

Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister en heeft op 27 september 2020 de deuren geopend. Nieuw opgerichte ondernemingen moeten dan ook direct bij de inschrijving de UBO-registratie doen.
Maar organisaties en ondernemingen die bij de start van het register al ingeschreven stonden hebben 18 maanden de tijd gekregen om de UBO-inschrijving te regelen. Die periode loopt dus bijna af. Als de UBO-opgave op 27 maart aanstaande niet is geregeld, wordt dat gezien als een ‘economisch delict’, zo benadrukt de Kamer van Koophandel in recente brieven aan organisaties die op Twitter circuleren. Bij overtreding kan het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst dus uiteindelijk ook boetes opleggen.

Oproep om deadline uit te stellen

Het UBO-register houdt de gemoederen al sinds de start flink bezig. Onder meer familiebedrijven vrezen voor hun privacy, aangezien iedereen tegen een kleine vergoeding een deel van de UBO-gegevens (infographic) kan opvragen. Maar bij de Nederlandse rechter krijgen klagers tot nu toe nul op het rekest met het verzoek om het register te sluiten. Het wachten is nog op een oordeel van het Europese Hof van Justitie over de geldigheid van het UBO-register. Dat wordt in de zomer verwacht. Mede daarom hebben diverse organisaties het kabinet opgeroepen om de deadline voor de UBO-registratie op te schorten tot het oordeel van het Hof er is. Ook Tweede Kamerleden hebben hier vragen over gesteld. Maar in de antwoorden op die vragen meldt het ministerie van Financiën dat het geen reden ziet om de deadline uit te stellen. Ondernemingen hebben al een ruime periode de tijd gehad om de registratie uit te voeren, schrijft minister Sigrid Kaag van Financiën. Als het uiteindelijke oordeel van het Hof 'tot nieuwe inzichten leidt, zullen die uiteraard worden overgenomen', aldus Kaag.

Gegevens aanleveren voor UBO-registratie

Als het ministerie bij dit standpunt blijft, is de deadline eind deze week. En ook al ligt het gezien de ophef niet voor de hand dat het direct op 28 maart boetes zal regenen, lijkt het devies voor organisaties en ondernemingen toch om de registratie nog tijdig te regelen. Dat kan via de site van de Kamer van Koophandel. De inschrijving neemt als het goed is ook weer geen dagen in beslag, maar er moeten wel aardig wat UBO-gegevens en onderliggende documenten aangeleverd worden. Ook kan het de komende dagen wel eens druk worden op de site, aangezien veruit de meeste organisaties en ondernemingen de registratie nog niet hebben gedaan.

Bijlagen bij dit bericht