Handhaving op ontbrekende registraties in UBO-register

7 november 2022 | Door redactie

Het zogeheten UBO-register loopt gestaag steeds voller, meldt het kabinet. Maar de handhaving op ontbrekende inschrijvingen is óók opgestart. Al ruim 4.000 ondernemingen en organisaties zijn via een brief aangespoord om alsnog een UBO op te geven.

In het UBO-register (infographic) staan gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van onder meer bv’s en verenigingen. Voor een bv geldt bijvoorbeeld dat iemand met meer dan 25% van de aandelen de UBO is.

Inschrijving in UBO-register verplicht

Ondernemingen en organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de verplichte inschrijving van hun UBO in het register (artikel). Het Nederlandse register is sinds 27 september 2020 open. Ondernemingen die op die datum al in het Handelsregister stonden, hebben tot 27 maart 2022 de tijd gekregen om hun UBO-inschrijving te regelen. Een overgangstermijn van 18 maanden dus. Voor nieuw opgerichte ondernemingen geldt altijd al dat zij direct bij de inschrijving in het Handelsregister ook hun UBO moeten melden.
Duidelijk is dat een groot deel van de ondernemingen die een UBO moet inschrijven dat nog niet gedaan heeft. Het kabinet meldt in een brief (pdf) dat de ‘vulgraad’ van het UBO-register op peildatum 1 oktober 2022 op 67,5% stond. Dat is inclusief de inschrijvingen die nu nog in de werkvoorraad van de Kamer van Koophandel zitten. Dit percentage is weer iets hoger dan de 64% die het op 1 juni was, maar nog lang geen 100%.

Alsnog inschrijving UBO na aansporing

Omdat ondernemingen die hun UBO niet inschrijven in overtreding zijn, wordt hier ook op gehandhaafd. Dit doet het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst. Het BEH stuurt eerst een brief met een termijn om de inschrijving alsnog te regelen. Tot 1 oktober heeft het BEH bijna 4.400 van dit soort brieven uitgestuurd. Van de ondernemingen die tot 1 juli 2022 zo’n brief op de mat hebben gekregen, heeft zo’n 50% alsnog de UBO ingeschreven. De andere groep zal dus met handhaving te maken krijgen, wat uiteindelijk tot een boete kan leiden.

Privacy en complexiteit zorgen bij UBO-register

Het kabinet heeft ook een eerste onderzoek klaar naar de redenen waarom ondernemingen hun UBO-opgave niet doen. Daaruit blijkt dat een deel niet echt de urgentie zag door de overgangstermijn van 18 maanden en dat een deel de inschrijving erg ingewikkeld vindt. Maar ook privacyzorgen rondom het register spelen een rol. Een deel van de UBO-gegevens is namelijk tegen een kleine vergoeding voor iedereen in te zien. Eerder is uit de hoek van onder meer familiebedrijven daarom al felle kritiek geuit. Het kabinet wil op basis van dit onderzoek in gesprek met onder meer koepelorganisaties, om ondernemingen die nog geen UBO hebben ingeschreven ‘gericht aan te sporen’ om dat alsnog te doen.

Bijlagen bij dit bericht