UBO-register waarschijnlijk pas na 10 januari van start

Het UBO-register met gegevens van bijvoorbeeld grootaandeelhouders kan niet open op de oorspronkelijke deadline van 10 januari 2020. De Eerste Kamer heeft namelijk nog niet ingestemd met het wetsvoorstel, en gaat dat volgens de behandelagenda ook niet meer doen voor die tijd.

24 december 2019 | Door redactie

In het register komen de gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’ ofwel UBO’s) van bv’s en verenigingen. Dit zijn altijd natuurlijke personen, bijvoorbeeld grootaandeelhouders van familiebedrijven (zie ook het artikel: Wanneer is iemand een UBO?) Het register is onderdeel van de Europese aanpak van witwassen. De Tweede Kamer heeft begin december ingestemd met het wetsvoorstel dat het UBO-register invoert.

Wetsvoorstel pas eind januari in Eerste Kamer

Maar in de Eerste Kamer komt het wetsvoorstel pas op 28 januari 2020 aan bod, zo staat te lezen op de site. Eind januari zal de vaste commissie voor Financiën bekijken hoe en wanneer het voorstel besproken wordt in de senaat. Eigenlijk moest Nederland volgens Europese voorschriften het UBO-register vóór 10 januari openen. Die deadline lijkt het kabinet dus niet te halen.
Overigens is dit alleen een startdatum. Nadat het register is opgestart, hebben ondernemingen en organisaties die nu al in het Handelsregister staan 18 maanden de tijd om een UBO in te schrijven. Maar voor een onderneming die zich na de startdatum in wil schrijven bij de Kamer van Koophandel, is het al meteen verplicht om een UBO op te geven. Over hoe het UBO-register er in de praktijk uit komt te zien leest u meer in dit verdiepingsartikel.

Bijlagen bij dit bericht