Slimmer ondernemen dankzij de NBA en MKB-Nederland

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en MKB-Nederland bundelen de krachten in het project 'Slimmer ondernemen met cijfers', een onderdeel van de recent gelanceerde Ondernemersagenda. Door dit project moeten ondernemers betere keuzes maken door advisering van de accountant en de inzet van zijn netwerk.

21 oktober 2019 | Door redactie

De accountant is bij uitstek geschikt om de ondernemer te adviseren op terreinen als financiën, fiscaliteit en strategie. De accountant kan ondernemingen helpen bij vraagstukken als digitalisering, een platform-en-data-economie, verduurzaming en energietransitie. Met behulp van een accountant kan een ondernemer beter onderbouwde keuzes maken. Inzicht in de cijfers van bedrijfsprestaties speelt daar een belangrijke rol bij.

Inzicht in cijfers

In de Ondernemingsagenda, die begin oktober werd gelanceerd tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland in Den Haag, staan vijf thema’s centraal. Het project ‘Slimmer ondernemen met cijfers’ is een onderdeel van het thema ‘Ondernemer en bedrijfsvoering’. De andere twee projecten die daar onder vallen zijn:

  • het vergroten van de kennis van ondernemers over financieringsmogelijkheden, in samenwerking met banken en alternatieve financiers;
  • het opzetten van een mkb-panel, om ondernemers snel te kunnen betrekken bij mkb-toetsen en actuele vraagstukken.

Ondernemer en bedrijfsvoering

Naast aangeven wat MKB-Nederland zelf doet in de Ondernemersagenda, vraagt de belangenorganisatie op het gebied van het thema ‘Ondernemer en bedrijfsvoering’ van de overheid het volgende:

  • het behouden van succesvolle regelingen die financiering aan het mkb ondersteunen;
  • het stimuleren van de introductie van een keurmerk voor financieringsadviseurs;
  • het vergroten van het aanbod van risicodragend vermogen in het mkb (bijvoorbeeld een soort Tante Agaath-regeling);
  • het behouden van balans in de belastingdruk;
  • het niet ondoordacht snoeien in faciliteiten, maar deze verbeteren. Zo is de verlaging van de zelfstandigenaftrek volgens de belangenorganisatie niet de manier om schijnzelfstandigheid aan te pakken.