Fiscale eenheid kán gevolgen coronacrisis dempen

Ondernemingen die op zoek zijn naar financiële ruimte in de coronacrisis kunnen kijken naar het vormen van een fiscale eenheid. Als de ene onderneming nog goed draait, kan die winst verrekend worden met een verlies bij een andere onderneming binnen de eenheid. Dat kan fiscaal voordeel opleveren, maar de constructie is niet in alle situaties voordelig.

7 april 2020 | Door redactie

Een fiscale eenheid vormen (e-learning) tussen ondernemingen kan voor de vennootschapsbelasting (VPB) en voor de BTW. Er gelden uiteraard een aantal voorwaarden, zo moet de moedermaatschappij minstens 95% van de aandelen met stemrecht van de dochtermaatschappij in handen hebben.

Winsten en verliezen binnen eenheid verrekenen

Voordeel van de fiscale eenheid is dat de Belastingdienst de ondernemingen samen ziet als één belastingplichtige. Dat betekent dat er maar één aangifte ingediend hoeft te worden. Ook hoeft een fiscale eenheid voor de BTW geen BTW te betalen over de levering van diensten en goederen tussen onderdelen van de eenheid.
Een fiscale eenheid voor de VPB kan winsten en verliezen van de concernonderdelen met elkaar verrekenen. In deze barre economische tijden kan het zo zijn dat één bedrijfsonderdeel zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis, terwijl een ander onderdeel nog goed draait. Dan kan een fiscale eenheid voor de VPB fiscaal gezien voordeliger zijn dan dat beide ondernemingen apart aangifte doen.

Aansprakelijk voor belastingschulden fiscale eenheid

Maar nadelen zijn er ook. Zo zijn alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid aansprakelijk voor de belastingschulden van de eenheid (voor de periode dat zij lid zijn van de eenheid). Dus als één concerndeel onverhoopt failliet gaat, heeft dat ook fiscaal zijn weerslag op de andere onderdelen.
Om een fiscale eenheid voor de VPB te vormen, moeten ondernemingen een verzoek doen via een formulier op de website van de Belastingdienst. Voor het verbreken van de eenheid moeten zij ook contact opnemen met de inspecteur. Het is wel zaak om het ontvlechten van een fiscale eenheid VPB zorgvuldig te doen, want de Belastingdienst kijkt aandachtig mee of er niet ergens belastbare voordelen achterblijven.
Voor het vormen van een fiscale eenheid voor de BTW is het niet nodig om een officieel verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Als ondernemingen aan de voorwaarden voldoen, komt de fiscale eenheid ‘van rechtswege’ tot stand.

Bijlagen bij dit bericht