EU wil risico’s van gevaarlijke stoffen nog verder beperken

Er is al veel bereikt om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen te verminderen, maar EU-landen kunnen nog meer doen. Daarom geeft de EU een aantal adviezen en aanbevelingen.

31 december 2019 | Door redactie

Volgens de EU is er een goede basis gelegd om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen (tool) te verminderen. Zo zijn er bijvoorbeeld voor veel stoffen al grenswaarden vastgesteld. Maar het kan nog beter, en daarom is het tijd voor fase 2. Er is namelijk nog meer mogelijk om veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen. Zo moeten er ook grenswaarden komen voor gevaarlijke (kankerverwekkende en mutagene) stoffen die tot nu toe buiten beschouwing zijn gebleven. Ook moet er meer aandacht komen voor wetgeving die in het uiterste geval kan leiden tot eisen die elkaar tegenwerken. De EU stelt daarom de volgende maatregelen voor:

  • voor nog meer stoffen bindende grenswaarden;
  • actualisering van bestaande grenswaarden;
  • ontwikkeling van een leidraad voor het meten van bindende grenswaarden;
  • coördinatie verbeteren door transparante procedures;
  • criteria opstellen voor wet- en regelgeving rond grenswaarden.

Actiever opstellen

En verder wil de EU graag dat de afzonderlijke landen zich nog actiever gaan opstellen. Zo moeten zij voor het volgende zorgen:

  • verbeterd toezicht op de gezondheid van werknemers.
  • extra aandacht voor werknemers die aan specifieke gevaarlijke stoffen zijn of worden blootgesteld.
  • inzicht in het belang van risicobeoordeling.
  • met nadruk wijzen op preventieve maatregelen om bedrijfsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.