Donateursvertrouwen is weer iets gedaald

6 juli 2022 | Door redactie

In het tweede kwartaal van 2022 komt het donateursvertrouwen uit op -12 (was -9). De maandelijkse cijfers laten zelfs nog een grotere daling zien. Dit blijkt uit het recente rapport van het Nederlandse Donateurspanel (NDP).

Elk kwartaal kijkt het NDP naar het donateursvertrouwen in Nederland. De hoogte van dit indexcijfer is afhankelijk van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen. In het eerste kwartaal van 2022 kwam het donateursvertrouwen nog uit op -9, maar het zakt nu toch weer iets terug. Daarnaast laten de maandelijkse indexcijfers nog een verdere dalende trend zien: -6 (april), -11 (mei) en -22 (juni). Die dalende trend komt vooral omdat panelleden verwachten dat mensen de afgelopen twaalf maanden minder hebben gedoneerd en de komende maanden ook minder zullen doneren.

Budget voor overheadkosten

Daarnaast kregen de panelleden de vraag voorgelegd: hoeveel procent van het budget zouden de overheadkosten (zoals huisvesting, ICT, personeel en werving) van een goed doel eigenlijk mogen zijn? De meeste panelleden (35%) geven aan dat dit tussen de 10% en 20% mag zijn. Voor 27% van de panelleden is minder dan 10% acceptabel. Panelleden die vinden dat er helemaal geen overheadkosten moeten zijn, vallen hier ook onder. Dit komt redelijk overeen met de cijfers van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF geeft namelijk aan dat erkende goede doelen gemiddeld 11% aan overheadkosten maken.

Benaderingswijze van uw donateur

Dit kwartaal kregen de panelleden ook de vraag voorgelegd welke benaderingswijze het prettigste is. In het rapport (pdf) staat de volgende top 3: post (24%), e-mail (22%) en online banners (20%). Post en e-mail blijven dus erg populaire methoden om (potentiële) donateurs te benaderen. De voorkeur voor het gebruik van online banners is gestegen van 15% naar 20%. Het gebruik van fondsenwerving aan de deur of op straat zakt dit jaar verder terug. Telefonisch benaderen scoort nog steeds het laagst met slechts 2%.