Erkenning verhoogt betrouwbaarheid en versterkt imago

27 juli 2022 | Door redactie

Donateurs vinden het belangrijk dat de Erkenning er is voor goede doelen. Erkende goede doelen waarderen de Erkenning met een gemiddeld cijfer van een 7,3. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Effectmeting en bureau Offspring in opdracht van Stuurgroep Erkenningsregeling 1.

De Erkenningsregeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is ingevoerd in 2016. Er zijn nu bijna 700 erkende goede doelen. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het najaar van 2021 onder het Nederlands publiek, erkende en niet-erkende goede doelen. Van het Nederlands publiek is 29% van de ondervraagden bekend met het keurmerk. Daarnaast geeft 39% aan dat ze er bij de volgende donatie op gaan letten. Als toegevoegde waarde van de Erkenning wordt aangegeven: controle, goede besteding en veilig doneren. De sector zal professioneler en betrouwbaarder worden als meer organisaties de Erkenning hebben. Erkende goede doelen zien zelf ook een kwaliteitsverbetering en waarderen de erkenning met een 7,3.

Voor- en nadelen van de Erkenning

Organisaties met een Erkenning geven de volgende voordelen van het keurmerk: betrouwbaarheid en imagoversterking, fondsenwerving, organisatieversterking, bekendheid en controle. Er zitten volgens sommige erkende organisaties ook nadelen aan de Erkenning: bureaucratie, te weinig bekendheid, een hoge drempel voor kleine organisaties en weinig toegevoegde waarde. Voor de organisaties zonder Erkenning gelden de volgende nadelen: het kost veel werk, tijd en geld. Daarnaast zien ze wel de voordelen zoals betrouwbaarheid, imago-versterking en fondsenwerving.

Aanpakken beperkte toegang kleine organisaties

Uit het onderzoek blijkt dat 73% geen nadelen ervaart van de Erkenning. De andere organisaties geven als nadelen aan de hoge administratieve lastendruk en de hoge kosten voor de Erkenning. Daarnaast geven meerdere respondenten aan dat kleine organisaties maar beperkte toegang tot de regeling hebben. Deze kleine organisaties hebben vaker een negatief beeld over de Erkenning en zien de meerwaarde niet. Goede Doelen Nederland geeft aan dat de stuurgroep Erkenningsregeling al bezig is met de toegankelijkheid voor kleine organisaties. De stuurgroep wil ervoor zorgen dat er in 2023 aparte normen komen voor organisaties met inkomsten tot € 50.000. Daarnaast gaat de stuurgroep kijken welke aanpassingen er nog meer nodig zijn op basis van dit onderzoek.