Werknemer moet zich op werkplek kunnen legitimeren

16 maart 2021 | Door redactie

Alle werknemers moeten zich op de werkplek kunnen legitimeren. Dat staat in de Wet op de identificatieplicht. De werkgever moet er op zijn beurt voor zorgen dat werknemers in staat zijn om zich te legitimeren. Wat betekent dit in de praktijk?

Elke werkgever heeft een identificatieplicht. Die plicht bestaat uit drie onderdelen; de verificatieplicht, de bewaarplicht en de zorgplicht. Dit laatste onderdeel van de identificatieplicht bestaat eruit dat iedereen die op de werkplek is, op elk moment een geldig en origineel identiteitsbewijs moet kunnen laten zien. Dit geldt voor mensen die rechtstreeks bij de werkgever in dienst zijn, maar ook voor ingehuurde arbeidskrachten zoals uitzendkrachten en freelancers. Een werkgever moet zijn werknemers hierop wijzen. Werknemers uit Nederland en de EU/EER mogen hiervoor een rijbewijs gebruiken.

Toestemming om legitimatiebewijs op te halen

Bij een controle van bijvoorbeeld de Belastingdienst of Inspectie SZW moet de werkgever zijn werknemers de gelegenheid geven om aan hun identificatieplicht te kunnen voldoen. Dat betekent in de praktijk dat de werkgever ze zo nodig toestemming moet geven om de werkplek te verlaten zodat ze hun legitimatiebewijs kunnen ophalen. In sommige gevallen zorgen de werkzaamheden van de werknemer er immers voor, dat hij niet de hele dag met zijn legitimatiebewijs op zak kan lopen. Mocht het nodig zijn dat werknemers het legitimatiebewijs elders veilig moeten bewaren, dan wordt van de werkgever verwacht dat hij dit faciliteert, bijvoorbeeld door een kluisje ter beschikking te stellen.

Identificatieplicht vanaf 14 jaar

In Nederland schrijft de Wet op de identificatieplicht voor dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt. Maar ook andere ambtenaren die toezicht houden op de naleving van wetten kunnen iemand vragen om een geldig identiteitsbewijs, daaronder vallen bijvoorbeeld belastinginspecteurs. Werknemers moeten ook tijdens het werk een geldig identiteitsbewijs bij zich dragen.

Meer informatie over de identificatieplicht van de werkgever vindt u in de toolbox Voldoe aan de identificatieplicht in zes stappen.