Reparatie en verduidelijking van box 3

Op Prinsjesdag zijn er verduidelijkingen van de berekeningswijze van de jaarlijkse herijking van de rendementspercentages box 3 gegeven. Ook is er reparatiewetgeving voor box 3 bekendgemaakt.

21 september 2021 | Door redactie

Er moesten voor box 3 van de inkomstenbelasting wat verduidelijkingen komen over berekeningswijze van de jaarlijkse herijking van de rendementspercentages box 3. Zo zijn voor aandelen en onroerende zaken de berekeningen nu expliciet in de wet opgenomen.

Reparatie van de wet

Voor wat betreft de reparatie gaat het om de aanpassing van de Wet inkomstenbelasting voor het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting voor box 3 bij het bezit van vrijgestelde groene beleggingen en daaraan gekoppeld het vaststellen van een beschikking bedrag groen beleggen. Ook de mogelijkheid tot herziening van een tegemoetkoming op het gebied van de inkomensafhankelijke regelingen wegens het alsnog beschikbaar komen of wijzigen van fiscale gegevens is gerepareerd.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht