Tegenvaller box 3 compenseren met hoger tarief box 2

21 maart 2022 | Door redactie

De Tweede Kamer wil dat niet alleen de bezwaarmakers tegen de box 3-heffing in aanmerking komen voor compensatie maar ook ‘kleine’ spaarders. Voor de financiering van deze compensatie geeft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan dat er gekeken wordt naar een hoger tarief voor beleggingsvermogen in box 2 van de inkomstenbelasting.

Het compenseren van spaarders die box 3-heffing hebben betaald door het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 gaat natuurlijk flink in de papieren lopen. De Tweede Kamer heeft onlangs ook nog een motie aangenomen waarin stond dat niet alleen de 60.000 bezwaarmakers maar ook kleine spaarders gecompenseerd moeten worden. Waar Van Rij eerst de compensatie binnen box 3 had willen betalen lijkt dat door deze motie niet meer mogelijk. En zal er verder dan box 3 gekeken moeten worden voor deze miljardentegenvaller.

Wie gaat dat betalen? Meer belasting over beleggingsvermogen

Voor het kunnen betalen van de ruime compensatie geeft Van Rij aan dat hij naast box 3 gaat kijken naar box 2 van de inkomstenbelasting (infographic). En dan met name naar hoe het kabinet meer belasting kan gaan heffen over beleggingsvermogen in box 2. Ondernemingsvermogen wil de staatssecretaris ontzien. Meer hiervoor verwacht hij begin april aan te geven.

Tijdelijke oplossing tot en met 2024

Begin april komt Van Rij ook met een tijdelijke oplossing voor de box 3-heffing. Deze moet dan tot en met 2024 blijven. Hierna hoopt het kabinet dat de heffing op grond van werkelijk behaald rendement in werking kan treden.