Internetverkoper? Dan weet de Belastingdienst u te vinden

19 februari 2024 | Door redactie

Een internetverkoper die meer dan dertig verkopen doet of een omzet behaalt van meer dan € 2.000 per jaar moet zich realiseren dat het internetplatform zijn gegevens doorgeeft aan de Belastingdienst. Gaat het bij de verkopen om aanzienlijke bedragen dan kan de fiscus de conclusie trekken dat de verkoper een ondernemer is en dan moet deze dus het inkomen opnemen in de aangifte inkomstenbelasting.

Vanaf 1 januari 2023 geldt de Europese richtlijn DAC7. Deze houdt onder meer in dat internetplatformen zoals Marktplaats en Vinted verkoopgegevens moeten delen met de Belastingdienst. Die melding moeten zij doen als internetverkopers meer dan dertig transacties doen of meer dan € 2.000 omzet behalen per jaar. Ook de verhuur van onroerend goed, vervoersmiddelen of persoonlijke diensten via het internetplatform moet deze doorgeven. Het platform moet ook aan de verkopers doorgeven wat ze aan de Belastingdienst heeft gerapporteerd over die betreffende persoon. Maar ze geeft alleen aantallen en bedragen door, niet wat er verkocht is. Dit geldt echter niet voor de verhuur, daarvan wordt iedere transactie gemeld.  

Zelf inschatting maken

Een internetverkoper moet in principe zelf inschatten of het hier om een hobby gaat of dat er een winstoogmerk aanwezig is waardoor er inkomen moet worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting (checklist wel/niet IB-ondernemer). Iemand die bijvoorbeeld fietsen koopt, opknapt en doorverkoopt met winst neemt deel aan het economisch verkeer en moet de inkomsten aangeven. Gaat het om iemand die de zolder heeft opgeruimd en een heleboel spullen verkoopt dan is er geen sprake van deelname.

Tegen de lamp lopen

De Belastingdienst (toolbox) heeft natuurlijk nu wel digitale informatie tot zijn beschikking waaruit de conclusie kan worden getrokken dat er sprake van inkomen kan zijn en zal dan gaan controleren en navragen. Handelaren hebben dus de kans eerder tegen de lamp te lopen als ze geen inkomen opnemen in de aangifte inkomstenbelasting.