Zo onderhoudt u een goed contact met de Belastingdienst

Hoewel u er natuurlijk liever niet mee te maken heeft, kunt u niet om de Belastingdienst heen en zijn er regelmatig contactmomenten met de fiscus. In deze toolbox vindt u aandachtspunten voor deze momenten, om een goed contact met de Belastingdienst te houden.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo onderhoudt u een goed contact met de Belastingdienst

  Handvatten bij de verschillende contactmomenten met de fiscus

  U heeft als ondernemer regelmatig contact met de Belastingdienst. Zo doet u digitaal aangifte voor de verschillende belastingen. Over deze aangiftes zult u misschien vragen hebben. Om hierop een antwoord te krijgen, kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon of kijken op de website van de Belastingdienst. Na de aangifte volgt er een aanslag die u moet betalen. Dit moet beide steeds vaker online gebeuren. Aan de hand van deze toolbox kunt u zich voorbereiden op al die contactmomenten.

 • 2

  Communicatie en informatie van de Belastingdienst

  Welke informatie van de Belastingdienst is bindend?

  Infographic Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 14-12-2020

  De Belastingdienst heeft verschillende kanalen om u van informatie te voorzien. Maar welke informatie kunt u beschouwen als bindend, en welke niet?


  Kunnen we informatie van de Belastingdienst vertrouwen?

  Tool Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 20-10-2022

  De algemene informatie op de website van de Belastingdienst geeft uw onderneming in principe geen zekerheid over uw specifieke situatie.


  Kan ik een beroep doen op het vertrouwensbeginsel bij een fout op Belastingdienst.nl?

  Vraag & Antwoord Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 01-03-2023

  Door foute informatie op de website van de Belastingdienst ben ik een belastingvoordeel misgelopen, kan ik nu een beroep doen op het vertrouwensbeginsel?


  Aanbieding PostNL bepaalt of biljet tijdig is

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 17-02-2020

  Om te kunnen beoordelen of een aanslagbiljet op tijd is uitgereikt door de fiscus is het moment van terpostbezorging van belang. De Hoge Raad heeft nu aangegeven dat er pas sprake is van terpostbezorging op het moment dat het poststuk is aangeboden aan het postbedrijf.


  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  Infographic Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 24-03-2023

  De algemene beginselen van behoorlijk bestuur geven aan hoe de overheid zich moet gedragen ten opzichte van u. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in formele en materiële beginselen van behoorlijk bestuur.


 • 3

  Digitale communicatie met de Belastingdienst

  Welke berichten van de Belastingdienst ontvang ik digitaal?

  Vraag & Antwoord Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 09-12-2020

  Als ondernemer krijg ik een deel van de berichten van de Belastingdienst digitaal, en een deel per post. Waarom is dit, en kan ik dit aanpassen?


  Belastingdienst komt niet weg met alleen digitale aanslag

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 11-09-2018

  Alleen een aanslag via de digitale weg opleggen is wel heel efficiënt, maar de Belastingdienst mag hier van de rechter niet mee volstaan. De fiscus moet een aanslag in elk geval per post versturen, net als de uitnodiging om aangifte te doen. Op basis van deze redenering verwees de rechter een opgelegde boete naar de prullenbak.


  Over met inloggen DigiD gebruikersnaam en wachtwoord

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 27-10-2022

  Belastingplichtigen kunnen niet meer bij de Belastingdienst inloggen met de DigiD-mogelijkheid gebruikersnaam en wachtwoord. Zij moeten dus de DigiD-app of de sms-controle gebruiken. Voor Toeslagen gaat deze verandering pas per 1 januari 2023 in.


  Wat is eHerkenning en hoe werkt het?

  Tool Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 05-08-2021

  Om namens uw organisatie contact op te nemen met de Belastingdienst en UWV, heeft u eHerkenning nodig.


  Hoe vraag ik eHerkenning aan?

  Vraag & Antwoord Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 27-11-2023

  Om namens mijn onderneming contact op te nemen met de Belastingdienst en UWV heb ik eHerkenning nodig, hoe kan ik dat aanvragen?


  Hoge Raad moet zich buigen over verplichte eHerkenning

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 14-06-2022

  De advocaat-generaal (A-G) wil dat de Hoge Raad beoordeelt of het digitale inlogmiddel eHerkenning verplicht gesteld kan worden voor de aangifte. In tegenstelling tot de rechtbank denkt de A-G namelijk dat de wettelijke basis voor die verplichting er wél is.


  Compensatie kosten eHerkenning voor 2023 verlengd

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 29-09-2022

  Omdat er nog geen gratis inlogmiddel is voor belastingplichtigen die eHerkenniing moeten gebruiken voor het doen van diverse aangiften heeft de staatssecretaris van Financiën besloten de regel over de compensatie van de kosten ervan te verlengen voor 2023. In principe bedraagt de vergoeding voor 2023 € 24,20.


 • 4

  Communicatie bij het aangifte doen

  Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting

  Toolbox Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 13-02-2024

  Wie inkomsten geniet, moet daar inkomstenbelasting over betalen. In deze toolbox zetten we de regels rond de aangifte inkomstenbelasting, heffingskortingen en aftrekposten voor u op een rij.


  Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte

  Toolbox Aangifte BTW Publicatiedatum: 13-03-2023

  Om de zoveel maanden doet u aangifte BTW. Daarbij is een fout zo gemaakt. Deze toolbox loodst u stap voor stap door de regels zodat u een foutloze aangifte kunt indienen.


  Stap voor stap door de aangifte vennootschapsbelasting

  Toolbox Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 03-01-2024

  De vennootschapsbelasting (VPB) is de belasting die bv’s over hun winst betalen. Het bepalen van de verschuldigde VPB is van veel factoren afhankelijk. Binnen de VPB zijn veel regelingen van toepassing waarmee uw bv rekening moet houden. Deze toolbox bevat praktische informatie en direct toepasbare tools om vast te stellen hoeveel VPB u moet betalen, en ervoor te zorgen dat u niet te veel betaalt.


  Verwerk de aangifte loonheffingen in zeven stappen

  Toolbox Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 14-02-2023

  Werkgevers moeten over loon van de werknemers loonheffingen berekenen en die via de aangifte loonheffingen aangeven en afdragen. Slaat uw organisatie daarbij de plank mis, dan hangen uw onderneming naheffingen en boetes boven het hoofd. Het loont dus de moeite om u in de bijzonderheden van de aangifte loonheffingen te verdiepen. Deze toolbox zet ze op een rijtje en loodst u zonder kleerscheuren door het proces van de loonaangifte heen.


 • 5

  Communicatie bij het niet (kunnen) betalen van de aanslag

  Hoe snel moet ik betalingsonmacht melden bij de Belastingdienst?

  Vraag & Antwoord Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 23-05-2024

  Hoe snel moet ik als bestuurder melden dat mijn bv niet in staat is om de belastingschulden te betalen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen?


  Betalingsonmacht melden bij de Belastingdienst

  Tool Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 14-07-2022

  Als uw bv de verschuldigde belastingen niet kan betalen, moet u dit direct melden aan de Belastingdienst.


  Instructie melden betalingsonmacht Belastingdienst

  Tool Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 12-12-2022

  Bekijk hier hoe u het formulier invult om aan de Belastingdienst te laten weten dat uw bv de verschuldigde belastingen niet kan betalen.


  Liquiditeitsprobleem niet afdoende bij betalingsonmacht

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 26-08-2022

  Organisaties die niet in staat zijn om premies en belastingen te betalen moeten dit melden aan de Belastingdienst. Ontbreekt deze 'melding van betalingsonmacht', dan kan de bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor de openstaande schuld. In de melding moet ook staan wat de reden is van de betalingsonmacht. Een simpel ‘liquiditeitsprobleem’ volstaat daarbij niet.


  Hoe doe ik een beroep op uitstel van betaling van belastingen?

  Vraag & Antwoord Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 31-10-2022

  Ik kan momenteel de door mij verschuldigde belastingen niet voldoen. Kan ik uitstel van betaling krijgen en zo ja, hoe pak ik dat aan?


  Inspecteur kan ver gaan met verrekening aanslagen

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 12-09-2017

  De inspecteur heeft aardig wat vrijheid om een teruggave te verrekenen met andere belastingschulden, zo heeft het gerechtshof in Leeuwarden bevestigd. Dat er in de aangifte een schrijffout staat maakt daarbij niet uit.


 • 6

  Communicatie bij controle en sancties

  Zo gaat u om met controles van de Belastingdienst

  Toolbox Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 15-09-2023

  Het is helaas nodig dat er controles door de Belastingdienst plaatsvinden. De fiscus kan ook beslissen om bij ú langs te komen om de boeken in te zien. Afhankelijk van de bevindingen kan de dienst u een naheffing of navordering en eventueel een verzuim- of vergrijpboete opleggen. Een volledig overzicht van de controles en sancties, en de aandachtspunten daarbij vindt u in deze toolbox.


 • 7

  Meer informatie

  E-training Contact met de Belastingdienst

  E-training 8 modules

  Iedere onderneming heeft te maken met allerlei fiscale regels die niet altijd even duidelijk zijn. Vaak zijn dan ook verschillende interpretaties mogelijk. Voor een antwoord op uw fiscale vragen kijkt u waarschijnlijk regelmatig op de website van de Belastingdienst of belt u met de BelastingTelefoon. Zo zijn er nog legio andere manieren waarop u kunt communiceren met de fiscus. Deze e-training leert u uw rechten en plichten wanneer u contact heeft met de Belastingdienst.


  Belastingcontrole

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Een belastingcontrole kan grote (financiële) gevolgen hebben voor uw organisatie. Natuurlijk voert u naar eer en geweten uw administratie, maar door de ingewikkelde fiscale wetgeving is een foutje snel gemaakt. Dit kan leiden tot lange discussies met de fiscus, forse naheffingen en zelfs hoge boetes. De training Belastingcontrole gaat uitgebreid in op de formele spelregels van een controle. Bovendien krijgt u de nodige praktische tips.