Zo onderhoudt u een goed contact met de Belastingdienst

Hoewel u er natuurlijk liever niet mee te maken heeft, kunt u niet om de Belastingdienst heen en zijn er regelmatig contactmomenten met de fiscus. In deze toolbox vindt u aandachtspunten voor deze momenten, om een goed contact met de Belastingdienst te houden.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo onderhoudt u een goed contact met de Belastingdienst

  Handvatten bij de verschillende contactmomenten met de fiscus

  U heeft als ondernemer regelmatig contact met de Belastingdienst. Zo doet u digitaal aangifte voor de verschillende belastingen. Over deze aangiftes zult u misschien vragen hebben. Om hierop een antwoord te krijgen, kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon of kijken op de website van de Belastingdienst. Na de aangifte volgt er een aanslag die u moet betalen. De Belastingdienst kan ook beslissen om bij u langs te komen om de boeken in te zien. Daar zijn ook weer rechten en verplichtingen aan verbonden. Afhankelijk van de bevindingen kan de dienst u een naheffing of navordering en eventueel een boete opleggen. Vooraf overleggen met de Belastingdienst en daar afspraken over maken, kan weer veel discussie achteraf voorkomen. Aan de hand van deze toolbox kunt u zich voorbereiden op al die contactmomenten.
 • 2

  Communicatie met de Belastingdienst in het algemeen

  Welke berichten van de Belastingdienst ontvang ik digitaal?

  Vraag & Antwoord Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 09-12-2020

  Als ondernemer krijg ik een deel van de berichten van de Belastingdienst digitaal, en een deel per post. Waarom is dit, en kan ik dit aanpassen?


  Hoe vraag ik eHerkenning aan?

  Vraag & Antwoord Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 01-12-2020

  Om namens mijn onderneming contact op te nemen met de Belastingdienst en UWV heb ik eHerkenning nodig, hoe kan ik dat aanvragen?


  Aanbieding PostNL bepaalt of biljet tijdig is

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 17-02-2020

  Om te kunnen beoordelen of een aanslagbiljet op tijd is uitgereikt door de fiscus is het moment van terpostbezorging van belang. De Hoge Raad heeft nu aangegeven dat er pas sprake is van terpostbezorging op het moment dat het poststuk is aangeboden aan het postbedrijf.


  Welke informatie van de Belastingdienst is bindend?

  Infographic Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 14-12-2020

  De Belastingdienst heeft verschillende kanalen om u van informatie te voorzien. Maar welke informatie kunt u beschouwen als bindend, en welke niet?


 • 3

  Communicatie bij het aangifte doen

  Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte

  Toolbox Aangifte BTW Publicatiedatum: 24-03-2022

  Om de zoveel maanden doet u aangifte BTW. Daarbij is een fout zo gemaakt. Deze toolbox loodst u stap voor stap door de regels zodat u een foutloze aangifte kunt indienen.


  Verwerk de aangifte loonheffingen in zeven stappen

  Toolbox Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 25-02-2022

  Werkgevers moeten over loon van de werknemers loonheffingen berekenen en die via de aangifte loonheffingen aangeven en afdragen. Slaat uw organisatie daarbij de plank mis, dan hangen uw onderneming naheffingen en boetes boven het hoofd. Het loont dus de moeite om u in de bijzonderheden van de aangifte loonheffingen te verdiepen. Deze toolbox zet ze op een rijtje en loodst u zonder kleerscheuren door het proces van de loonaangifte heen.


  Zo past u de ondernemersregelingen correct toe

  Toolbox Ondernemersaftrek Publicatiedatum: 10-05-2022

  De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB), en voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u profiteren van verschillende aftrekposten op uw winst voor de IB. In deze toolbox hebben we de regelingen voor ondernemersaftrek voor u op een rijtje gezet.


  Inkomens invullen in boxenstelsel voor inkomstenbelasting

  Tool Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 04-01-2022

  Wat valt in welke box en waarom?


  Doen van onjuiste aangifte echtgenote niet strafbaar

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 10-02-2020

  Als iemand onjuiste aangiften voor zijn echtgenote indient, kan deze persoon niet strafrechtelijk worden vervolgd. Alleen degene die verplicht is de aangifte te doen kan namelijk als pleger van het niet juist indienen van de aangifte worden aangeklaagd volgens de wet. Dit heeft de Hoge Raad onlangs aangegeven.


 • 4

  Communicatie bij het ontvangen en betalen van de aanslag

  Terugbetalen uitgestelde belasting mag in 3 jaar

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 30-09-2020

  Ondernemers krijgen langer de tijd om hun door de coronacrisis uitgestelde belastingrekening terug te betalen. Ook om eerder aangevraagd uitstel van betaling te verlengen is er meer tijd. Ondernemers die voor de eerste keer uitstel willen vragen, moeten dat wel vóór 1 oktober 2020 doen.


  Hoe werkt de belastingrente nu precies?

  Verdiepingsartikel Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 01-12-2020

  Dient u uw aangifte te laat in of u doet uw correcties pas na een bepaalde periode dan zal de Belastingdienst u belastingrente in rekening brengen. Het tarief voor die belastingrente is vooral voor de VPB niet mals, 4%. Voor de verschillende belastingen gelden echter allerlei andere regels voor de berekening ervan. De rechter heeft zich onlangs wel kritisch uitgelaten over de belastingrente.


  Inspecteur kan ver gaan met verrekening aanslagen

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 12-09-2017

  De inspecteur heeft aardig wat vrijheid om een teruggave te verrekenen met andere belastingschulden, zo heeft het gerechtshof in Leeuwarden bevestigd. Dat er in de aangifte een schrijffout staat maakt daarbij niet uit.


  Hoe snel moet ik betalingsonmacht melden bij de Belastingdienst?

  Vraag & Antwoord Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 10-06-2020

  Hoe snel moet ik als bestuurder melden dat mijn bv niet in staat is om de belastingschulden te betalen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen?


  Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

  Toolbox Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 27-05-2021

  De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus of uw onderneming voldoende belasting heeft betaald. Vindt de inspecteur van niet, dan hangen u in de meeste gevallen extra kosten boven het hoofd. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Krijgt u nul op het rekest, dan kunt u achtereenvolgens in beroep gaan, in hoger beroep gaan en in cassatie gaan. In deze toolbox vindt u de tools die u nodig heeft bij het instellen van een bezwaar of beroep, en informatie over het verloop van deze procedures.


 • 5

  Communicatie bij controle en sancties

  Belastingdienst komt op bezoek

  Infographic Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 14-05-2020

  De Belastingdienst heeft een aantal bezoekmanieren tot zijn beschikking om een controle bij u uit te oefenen. Om welk soort bezoek het gaat, staat in de brief aangegeven die het bezoek aankondigt.


  Hoe hoog is de kans dat fiscus langskomt voor controle?

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 02-03-2020

  Uit cijfers van de Belastingdienst blijkt dat kleine ondernemingen een kans van 0,4% hebben om bezocht te worden door de fiscus voor een boekenonderzoek. Een middelgrote onderneming heeft een iets grotere kans. Hiervoor geldt een bezoekpercentage van 2,5.


  Wat staat u te wachten bij een waarneming ter plaatse?

  Verdiepingsartikel Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 02-08-2019

  De inspecteurs van de Belastingdienst mogen – en komen in de regel dan aangekondigd – uw organisatie binnenlopen voor een waarneming ter plaatse. Zij krijgen dankzij uw medewerking dan gelegenheid om uw organisatie te observeren. Allerlei gegevens nemen zij mee om uw administratie te doorgronden. Hoe zou zo’n momentopname uw onderneming kunnen baten of schaden? Kunt u achteraf nog enige invloed uitoefenen?


  Boekenonderzoek en wat wel en niet is toegestaan

  Verdiepingsartikel Belastingcontrole Publicatiedatum: 18-08-2020

  De boekenonderzoeken van de Belastingdienst hebben een tijdje stilgelegen in coronatijd, maar onlangs heeft de fiscus aangegeven dat hij weer op pad gaat om de onderzoeken te verrichten. In een aangepaste vorm, dat wel. Waar moet u nu allemaal op letten als de inspecteur voor een boekenonderzoek bij u langskomt?


  Wat mag fiscus als bewijsmiddel gebruiken?

  Verdiepingsartikel Belastingcontrole Publicatiedatum: 30-12-2019

  De belastingwet geeft de Belastingdienst een heleboel mogelijkheden om informatie over u te vergaren. Hiermee hoopt hij dan aan te kunnen tonen dat u fiscaal iets niet juist heeft gedaan. Een navordering of naheffing (afhankelijk van de soort belasting) en wellicht ook een boete zullen dan volgen. Maar hoe ver kan de fiscus nu gaan met het verzamelen van bewijs en mag hij het dan ook altijd gebruiken om aan te tonen dat u fraude heeft gepleegd?


  Inspecteur mag veel met informatiebeschikking, maar niet alles

  Verdiepingsartikel Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 10-11-2020

  De Belastingdienst stuurt zelden prettige brieven, maar de informatiebeschikking is één van de minst fijne. De fiscus wil dan gegevens van u hebben die van belang zijn voor de belastingheffing. En dat is meestal niet omdat de inspecteur denkt dat u geld terugkrijgt. Dan is eigenlijk het enige devies: zorg dat de inspecteur de informatie krijgt, om erger te voorkomen. Recente rechtszaken laten zien dat ‘er onderuit komen’ bijna niet te doen is. Ténzij de inspecteur alleen maar zit te vissen.


  Het verschil: verzuimboete en vergrijpboete

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 20-07-2018

  De Belastingdienst heeft een aantal mogelijkheden om belastingplichtigen te straffen als zij niet voldoen aan bepaalde belastingverplichtingen. Een van die mogelijkheden is dat er boetes worden opgelegd. Er zijn twee soorten boetes op te leggen.


  Fiscale verzuimboetes

  Infographic Aangifte BTW Publicatiedatum: 22-02-2022

  Als uw organisatie te laat, geen of een foute belastingaangifte indient, kunt u een verzuimboete opgelegd krijgen. Dit zijn de huidige boetebedragen.


  De diverse controles rond de aangifte loonheffingen

  Verdiepingsartikel Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 26-06-2020

  Sinds de invoering van de elektronische aangifte loonheffingen wordt elke aangifte direct bij binnenkomst gecontroleerd. Dit doet zowel de Belastingdienst als UWV, alleen op andere momenten in het verwerkingsproces. Er vinden diverse soorten controles plaats, waarbij u terugkoppeling krijgt als er iets mis is met de loonaangifte. Alle controles zijn erop gericht om de polisadministratie betrouwbaar en stabiel te houden.


  Hoe werkt het ook alweer met de inkeerregeling?

  Verdiepingsartikel Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 07-12-2020

  Ontdekt u dat u een onjuiste of onvolledige aangifte heeft ingediend dan kunt u deze fout c.q. verzwegen inkomsten rechtzetten. Dit inkeren kan voor een paar belastingen of onderdelen van belastingen nog zonder dat u met strafvervolging te maken krijgt. De inkeerbepaling is per 2020 echter nog verder beperkt. Inkeren mag natuurlijk altijd van de fiscus maar onder de boete of vervolging komt u steeds moeilijker uit.


  Het verschil: navordering en naheffing

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 28-08-2017

  Als de Belastingdienst van mening is dat uw organisatie in gebreke blijft wat de verschuldigde belasting of premies betreft, kan hij een navorderingsaanslag of naheffingsaanslag opleggen. Van welk type aanslag er sprake is, hangt af van het soort belasting.


  Het verschil: horizontaal en verticaal toezicht

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 03-06-2019

  Een belangrijke taak van de Belastingdienst is controleren of een onderneming haar verplichtingen nakomt. Controles achteraf genieten niet langer de voorkeur. Heldere afspraken vooraf moeten een duidelijk beeld schetsen van de betrouwbaarheid van de aangifte.


  Pas op met tekenen vaststellingsovereenkomst!

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 20-02-2017

  Als een belastingplichtige een vaststellingsovereenkomst ondertekent, gebeurt dat altijd voor zijn rekening en risico. Ook als blijkt dat het voor hem niet helemaal duidelijk was dat het om een vaststellingsovereenkomst ging en zijn adviseur ook geen toelichting hierop heeft gegeven. Dit blijkt uit een zaak die speelde voor Hof Amsterdam.