Extra focus op wetenschap en innovatie in 2022

25 april 2022 | Door redactie

De rijksoverheid stelt dit jaar meer geld beschikbaar voor wetenschap en innovatie dan de afgelopen jaren. Dit meldt het Rathenau Instituut, de organisatie die zich richt op onderzoek en debat over de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving, op basis van nieuwe cijfers. De rijksoverheidsuitgaven voor Research & Development (R&D) stijgen tussen 2020 en 2022 met € 1,2 miljard (20%).

De forse stijging in uitgaven aan wetenschap en innovatie komen vooral uit het Nationaal Groeifonds, waarmee het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard investeert in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Het Nationaal Groeifonds investeert op het gebied van kennisontwikkeling, infrastructuur maar dus ook in wetenschap en innovatie, bijvoorbeeld in de vorm van kunstmatige intelligentie, robots en duurzaamheidstechnologie.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft ook meer geld uit aan onderzoek en ontwikkeling. Uit de berekeningen van het Rathenau Instituut blijkt dat het een stijging van 12% betreft: van € 4,4 miljard in 2020 naar € 5,0 miljard in 2022. De oorzaak van deze stijging ligt vooral in een toename van institutionele financiering van universiteiten.

Hogere investeringen voor provincies

Een andere interessante bevinding uit het rapport ‘Totale investeringen in wetenschap en innovatie 2020-2026 (TWIN 2020-2026)’ (pdf), waarin de ontwikkeling van de overheidsuitgaven voor R&D en innovatie wordt beschreven, is dat provincies in de periode 2020-2022 extra investeren in kennis en innovatie. De budgetten die provincies de afgelopen jaren vrijmaakten voor kennis en innovatie lagen tot en met 2019 tussen € 137 en € 172 miljoen. In 2020, 2021 en 2022 liggen deze investeringen hoger. Dit komt onder andere doordat er extra middelen zijn vrijgemaakt vanwege de coronapandemie, maar ook door nieuwe projecten en initiatieven. De provincies budgetteren in 2022 in totaal € 242 miljoen voor kennis en innovatie.

Bijlagen bij dit bericht