Nederland op derde plaats binnen de EU met octrooiaanvragen

19 maart 2021 | Door redactie

Hoewel uit eerder onderzoek blijkt dat ondernemingen die ten minste één octrooi, geregistreerd ontwerp of merk bezitten, een hogere omzet hebben, is in 2020 het aantal octrooiaanvragen met 8,2% gedaald. Toch staat Nederland nog derde binnen de Europese Unie en wereldwijd op de achtste plek. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees Octrooibureau (EOB).

Innovaties binnen een onderneming zijn te beschermen met een octrooi of patent. Een octrooi is een door de overheid beschermd recht om gedurende een bepaalde tijd een uitvinding te exploiteren, waarbij ‘uitvinding’ ook kan staan voor ‘innovatie’. In Nederland is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verantwoordelijk voor de aanvraagprocedure van octrooien, binnen de EU is dat de EOB. Nederland heeft in 2020 6.375 octrooiaanvragen ingediend, dat is een daling van 8,2% ten opzichte van 2019.

Daling van het aantal octrooiaanvragen komt deels door corona

De daling is vooral een gevolg van de coronacrisis (tool). Zo heeft Airbus veel minder octrooien aangevraagd doordat de luchtvaartsector een flinke tik heeft gekregen van de lockdowns. Ook Philips heeft zo’n 8% minder aangevraagd dan in 2019, al dienden zij wel de meeste verzoeken in (1.419). Ook voor deze daling is corona één van de redenen: een deel van de aanvragen is doorgeschoven naar 2021. Sowieso blijft de spoedwet 'Tijdelijke Rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19' tot 1 april 2021 van kracht.

Corona zorgt voor meer octrooiaanvragen op medisch gebied

Uit de cijfers van het EOB blijkt dat er in 2020 meer octrooiaanvragen gedaan op het gebied van gezondheidszorg. Ook hier is corona debet aan: de aanvragen gingen onder meer over vaccins en geneesmiddelen om Covid-19 in te dammen. Ook medische technologie scoorde hoog: ontsmettingsmiddelen en beademings- en laboratoriumapparatuur. In de biotechnologie stegen de aanvragen eveneens, waaronder die voor analyses van belangrijke stoffen in coronatests.