Spoedwet octrooien ingegaan in verband met coronacrisis

Een octrooi is een door de overheid beschermd recht om gedurende een bepaalde tijd een uitvinding te exploiteren. Voor ondernemingen kunnen dat bepaalde innovaties zijn. Voor ondernemers met octrooien of lopende octrooiaanvragen gooit de coronacrisis qua betalingen roet in het eten. Daarom is sinds 21 juli de 'Tijdelijke Rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19' van kracht.

31 juli 2020 | Door redactie

Om een octrooi te verkrijgen, moet een onderneming  een technische vinding gedaan hebben. Deze vinding is te beschermen met een mechanisch octrooi of een werkwijze octrooi. Een mechanisch octrooi beschermt het inventieve aspect. Bij een werkwijze octrooi zit het inventieve aspect niet in het resultaat zelf, maar in de handeling(en). Een simpele innovatie die zorgt voor een verbeterde productielijn kan al aanleiding zijn om een octrooi aan te vragen. Voor ondernemers met octrooien of lopende octrooiaanvragen heeft de coronacrisis grote, ingrijpende gevolgen. Veel werkprocessen staan onder druk en het lukt niet altijd om de termijnen uit de Rijksoctrooiwet 1995 (Row 1995) te halen. Bij het missen van een termijn vervalt veelal het betreffende octrooirecht. Om deze reden is op 21 juli spoedwetgeving voor de ROW 1995 van kracht.

Langere termijnen en geen boete

Onder de spoedwet heeft het Octrooicentrum Nederland een tijdelijke bevoegdheid om de termijnen uit de Row 1995 te verlengen. Ook vervalt de boete die staat op het te laat betalen van de taks om het octrooi in stand te houden. Dat betekent dat octrooihouder 6 maanden extra de tijd hebben om dit bedrag op te hoesten. De spoedwet is op 20 juli 2020 in het Staatsblad gepubliceerd en op 21 juli 2020 van kracht geworden.De spoedwet vervalt in principe op 1 september 2020, maar kan bij Koninklijk besluit nog worden uitgesteld.

Aanvraagprocedure van octrooien in Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de aanvraagprocedure van octrooien in Nederland. Het indienen van een aanvraag kost € 120. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, moet u binnen dertien maanden de stand van de huidige techniek laten onderzoeken, dit kost € 100. In dit onderzoek gaat het Octrooicentrum voor u na of er in het verleden een octrooi is verleend voor een vergelijkbare uitvinding. Een  internationaal onderzoek , uitgevoerd door het Europees Octrooi Bureau kost € 794. Na toekenning van een octrooi moet jaarlijks ene bedrag worden afgedragen. Het bedrag verhoogt met de looptijd van het octrooi steeds iets hoger, tot € 1.400 in het twintigste jaar.