Jaarrekeningrichtlijn wordt mogelijk gewijzigd

26 september 2023 | Door redactie

De Europese Commissie is een consultatie gestart over het verhogen van de grensbedragen in de Europese jaarrekeningrichtlijn. De reden daarvoor is de huidige inflatie. Blijven de grensbedragen gelijk, dan dreigen veel mkb-ondernemingen controleplichtig te worden, met veel extra administratieve eisen tot gevolg.

Mede op initiatief van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) kwam de Europese Commissie met een consultatie over een verhoging van de grensbedragen in de Europese jaarrekeningrichtlijn (Accounting Directive, 2013/34/EU). De grensbedragen kunnen elke vijf jaar worden herzien, maar zijn sinds 2013 niet meer gewijzigd. Nu dient zich dus weer de mogelijkheid aan om de grensbedragen aan te passen. Op basis van de inflatie stelt de Europese Commissie een verhoging voor van 25%.

Extra administratieve lasten

Nederland hanteert de maximaal toegestane grensbedragen. Een onderneming is controleplichtig als deze op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan twee of meer van de volgende drie vereisten:

  • een omzet van meer dan € 12 miljoen;
  • een balanstotaal van meer dan € 6 miljoen;
  • gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst.

Als gevolg van de hoge inflatie dreigt de controleplicht voor steeds meer mkb-ondernemingen. Oorspronkelijk vielen zij niet onder de controleplicht, maar door de inflatie dreigt het gevaar dat zij alsnog daarvoor in aanmerking gaan komen. 

Minder druk op controlerend accountants

De NBA pleitte eerder dit jaar al voor een verhoging van de maximale grensbedragen voor de verplichte wettelijke controle van de jaarrekening. Een verhoging vermindert ook de druk op de capaciteit van controlerend accountants. Worden de nieuwe grensbedragen aangenomen in Europa, dan moeten ze daarna nog worden geïmplementeerd in de Nederlandse wet (BW2). De NBA roept accountantskantoren op om te reageren op de consultatie. Deze loopt nog tot en met 6 oktober 2023.