Regels deponeren jaarrekening digitaal-proof

23 maart 2016 | Door redactie

De huidige regelgeving over het deponeren van de jaarrekening hoeft niet aangepast te worden aan het wetsvoorstel ‘Elektronisch deponeren jaarrekening’ dat eind vorig jaar werd aangenomen door de Eerste Kamer. Dit blijkt uit een recente memo van het ministerie van Economische Zaken.

Kleine organisaties moeten vanaf het boekjaar 2016 de jaarrekening (tool) deponeren met Standard Business Reporting (SBR). Middelgrote organisaties volgen in 2017. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft onlangs aan het ministerie van Economische Zaken gevraagd hoe dit digitale deponeren zich verhoudt tot de huidige regelgeving over bestuurdersaansprakelijkheid. Het ministerie heeft deze vraag in een memo (pdf) beantwoord.

De wet digitaal-proof maken

Uit de gepubliceerde memo blijkt dat het niet (tijdig) opmaken van de jaarrekening óf het niet deponeren van deze rapportage kan leiden tot kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder is in dit geval aansprakelijk, op voorwaarde dat deze fout een belangrijke oorzaak moet zijn van het faillissement. De rechter zal hier over moeten oordelen. De formulering van de wet zou volgens de memo echter wel digitaal-proof gemaakt kunnen worden, maar deze herziening past volgens de overheid beter in een groter project waarin Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in zijn geheel een digitaliseringsslag ondergaat.