Veranderingsbereidheid in de accountancy hoognodig

27 november 2023 | Door redactie

De accountancysector moet nog de nodige stappen zetten om het vertrouwen terug te winnen. Dit is een van de bevindingen uit het rapport 'Druk en tegendruk' dat onlangs is aangeboden aan demissionair minister van Financiën Kaag. Het rapport kwam tot stand na verder onderzoek naar de aanbevelingen van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) uit 2020.

In het slotrapport, geschreven door de kwartiermakers toekomst accountancysector, is te lezen dat er nog heel wat moet gebeuren voordat het vertrouwen in de accountancysector (artikel) is hersteld. De accountancysector heeft daar de afgelopen jaren te weinig aan gedaan. Accountants moeten bereid zijn om te veranderen. Ook ontbreekt het nog wel eens aan zelfkritiek. De twee kwartiermakers, Marlies de Vries en Chris Fonteijn, zijn ook van mening dat de sector als geheel traag en risicomijdend is. Accountantsorganisaties, specifiek de leiding, moeten meer initiatief tonen op het gebied van innovatie, fraude en continuïteit.

Verbeteren van de wettelijke controle

Accountantsorganisaties moeten ook aandacht blijven besteden aan het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van de wettelijke controles. De druk voor werknemers op de output kan ten koste gaan van de geleverde kwaliteit. De kwartiermakers geven ook aan dat de gecontroleerde organisaties zelf ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij het verbeteren van de wettelijke controle. Een verplichtstelling van een verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) is wenselijk: organisaties zijn dan verplicht om risico’s te identificeren en maatregelen te nemen om deze te beheersen.

Meer en beter toezicht

De kwartiermakers pleiten ook voor meer en beter toezicht. De voorgenomen instellingsverplichting voor raden van commissarissen juichen zij toe. De invoering van kwaliteitsindicatoren (Audit Quality Indicators) zien de kwartiermakers als een logische stap. De kwartiermakers vragen de sector nadrukkelijk om op te schieten met de herziening van het beroepsprofiel en de herinrichting van het onderwijs, waaronder de permanente educatie (PE). De kwartiermakers roepen de politiek op om vaart te maken met het aannemen van de Wet toekomst accountancy (Wta).