Overdrachtsbelasting voor niet-woningen stijgt in 2021

Eén van de maatregelen uit het wetsvoorstel Fiscale maatregelen Klimaatakkoord, dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt, is een voorstel om het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen te verhogen met 1 procentpunt. Het tarief gaat in 2021 van 6% naar 7%.

17 september 2019 | Door redactie

Met deze maatregel wil de regering het bedrijfsleven laten meebetalen aan het Klimaatakkoord. Voor 2021 is voor € 297 miljoen aan extra belastingopbrengsten ingecalculeerd voor deze maatregel. Het tarief van 7% zal gelden voor onroerende zaken, zoals:

  • bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimten;
  • grond die bestemd is voor woningbouw;
  • een gekochte steiger en het water bij een woonark;
  • hotels en pensions;
  • een onroerende zaak die bestemd is voor gebruik als verpleeginstelling, verzorginstelling of ziekenhuis;
  • internaten.

Voor woningen geldt 2%-tarief

Let op: de verhoging geldt dus niet voor de verkrijging van woningen. Voor woningen blijft gewoon nog het verlaagde tarief van 2% gelden. Dit tarief geldt ook voor objecten die bij een woning horen, zoals een garage.

Erfpacht of aandelen

U bent verplicht om in Nederland overdrachtsbelasting te betalen als u een huis of een pand koopt. U betaalt ook overdrachtsbelasting over rechten op onroerende zaken, zoals erfpachtrecht en over aandelen die u krijgt van een bv, nv of maatschap waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan.