OR heeft veel rechten op het gebied van milieu

7 november 2022 | Door redactie

Deze week vindt in Sharm el-Sheikh in Egypte de COP27 plaats. Op de jaarlijkse internationale klimaattop bespreken landen hoe zij de wereldwijde CO2-uitstoot kunnen terugdringen. Het bedrijfsleven heeft ook een verantwoordelijkheid in de zorg voor het milieu. De ondernemingsraad (OR) heeft diverse bevoegdheden om milieuzorg in de organisatie te verbeteren.

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) komt het begrip ‘klimaat’ niet voor, wel het onderwerp ‘milieu’. Zo geeft de WOR de OR de opdracht om de zorg voor het milieu in de organisatie te bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR) en heeft de OR adviesrecht als de bestuurder belangrijke maatregelen treft in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu (artikel 25, lid 1l WOR). De OR kan daarnaast ook andere bevoegdheden inzetten om de zorg voor het milieu te bevorderen (artikel).

Met klimaatcommissie gaat OR structureel met klimaat aan de slag

Als de OR structureel met het thema klimaat aan de slag gaat, dan is het instellen van een klimaatcommissie een goed idee. Zeker als de OR nog geen VGWM-commissie (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) heeft. Die mogelijkheid heeft de OR op grond van artikel 15 WOR. In de klimaatcommissie kunnen naast OR-leden ook werknemers plaatsnemen die kennis van of affiniteit met het onderwerp hebben. Op die manier kan de OR zich specialiseren op dit thema en gerichter met klimaatneutraal ondernemen aan de slag.

Initiatiefvoorstel kan leiden tot instemmingsverzoek

Het initiatiefrecht (artikel 23 WOR) komt van pas als de OR het onderwerp milieu bij de bestuurder op de agenda wil krijgen. Het initiatiefrecht biedt de OR de kans om eigen plannen aan de bestuurder voor te leggen. De OR kan de bestuurder concrete voorstellen doen om milieuzorg te verankeren in de organisatie (artikel). Dit kan ertoe leiden dat productieprocessen veranderen en er bijvoorbeeld nieuwe functies of andere taken van werknemers komen, wat gevolgen kan hebben voor onder meer het opleidingsbeleid. Als de bestuurder regelingen wil invoeren, wijzigen of beëindigen die betrekking hebben op een groot deel of alle werknemers, heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27 WOR).

Steun van achterban voor milieuzorg

Betrokkenheid en steun van de achterban zijn essentieel als de OR de zorg voor het milieu op de kaart wil zetten in de organisatie. De OR doet er daarom goed aan om het onderwerp klimaatneutraal ondernemen structureel onder de aandacht te brengen van de achterban. De OR kan op verschillende manieren steun voor milieuzorg krijgen van de achterban.

Bijlagen bij dit bericht