Klimaatneutraal ondernemen

Slechtgeïsoleerde kantoorpanden, apparatuur en auto's van de zaak; het is onvermijdelijk dat uw bedrijfsactiviteiten impact hebben op het milieu. Natuurlijk wilt u het milieu zo veel mogelijk sparen. Met bewust inkopen, recyclen en medewerkers op hun gedrag wijzen, kunt u uw steentje bijdragen. Maar daar neemt de overheid geen genoegen mee; die verwacht nog meer van uw organisatie. De Nederlandse klimaatambities zijn aanzienlijk.

Voor meer specifieke informatie over klimaatneutraal ondernemen kunt u terecht op de volgende pagina's: 

Strenge regels voor klimaatneutraal ondernemen

De overheid heeft ondernemen met oog voor mens en klimaat zo hoog in het vaandel staan dat er allerlei regelingen en subsidies in het leven zijn geroepen waar uw onderneming van kan profiteren. Maar er is ook wetgeving die strenge regels voorschrijft voor klimaatneutraal bodem-, lucht-, water-, afval- en energiegebruik, bijvoorbeeld in het kader van het Klimaatakkoord.

 

Welke ondernemingen moeten duurzaamheid opnemen in het jaarverslag?

Jaarverslag en jaarrekening | Publicatiedatum 19-05-2022

Vanaf welke grootte zijn ondernemingen verplicht om duurzaamheid vast te leggen in het jaarverslag?

Welke subsidiemaatregelen zijn er voor energiebesparing?

Ondernemersaftrek | Publicatiedatum 17-05-2022

Vanwege de stijgende energieprijzen en om onze bedrijfsvoering te verduurzamen wil onze organisatie investeren in energiebesparing. Kunnen wij hier subsidie voor krijgen?

Wat houden de MIA en de Vamil precies in?

Ondernemersaftrek | Publicatiedatum 16-05-2022

Ik heb gehoord dat ik onder de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), fiscaal voordelig kan investeren in milieuvriendelijke...

Integrated reporting voor uw onderneming in zes stappen

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 31-05-2022

Integrated reporting, oftewel rapporteren in de vorm van een geïntegreerd jaarverslag, is een nieuwe vorm van verantwoorden waarbij de waardecreatie en impact van...

Vergroenen van bedrijfsvoering is óók een verplichting

Klimaatneutraal ondernemen 5 minuten | 17-06-2022

Als energiebesparing nog niet op uw netvlies stond, dan heeft de fikse stijging van de gasprijs het er wel hardhandig op gezet. Ook maken kl...

Investeringsfaciliteiten voor ondernemers

Investeren 6 minuten | 12-05-2022

Bent u als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) of de vennootschapsbelasting (VPB) van plan om te investeren in nieuwe bedrijfsmiddele...

Zuinige en duurzame apparatuur regelen voor kantoor

Klimaatneutraal ondernemen 5 minuten | 10-03-2022

Duurzaamheid is belangrijk. Het is daarom zowel voor het personeel als voor de buitenwereld goed om te weten hoe groot of juist hoe klein de...

Energielabel C voor kantoren

Bedrijfshuisvesting Publicatiedatum 19-05-2022

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Zonder dat label mogen ze niet meer als kantoor worden gebruikt. De eigenaar van het kantoorpand...

OR & de zorg voor het milieu

Ondernemingsraad Publicatiedatum 11-01-2022

Het Nederlandse bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten maatregelen treffen om aan de afspraken van het Klimaatakkoord (2019) te voldoen. Bij...

Keurmerken op kantoor

MVO Publicatiedatum 15-08-2019

Onder duurzaam werken valt ook het aanschaffen van apparatuur die zuinig is en geproduceerd met zo min mogelijk milieubelasting. Keurmerken kunnen u helpen een goede...

Het groene kantoor

Klimaatneutraal ondernemen Publicatiedatum 15-08-2019

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) worden steeds belangrijker. Welke maatregelen kan uw onderneming nemen voor een groen kantoor?

Heeft u een vraag over Klimaatneutraal ondernemen?

Walter Landwier
Walter Landwier
Senior trainer en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Klimaatneutraal ondernemen?

Walter Landwier
Walter Landwier
Senior trainer en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie