Het verschil: loondispensatie en WTL-tegemoetkoming

Er zijn allerlei maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijk moeten maken om een werknemer aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden, zoals loondispensatie en de tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Wat is het verschil hiertussen?

4 oktober 2018 | Door redactie

In de vierde versie van het Kennisdocument WTL (pdf) die onlangs is gepubliceerd op de site van de Rijksoverheid, is onder meer het verschil uiteengezet tussen enerzijds loondispensatie en anderzijds de tegemoetkomingen van de WTL: lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-LIV en loonkostenvoordeel (LKV). In beide gevallen is er sprake van een maatregel om ervoor te zorgen dat werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt een grotere kans op een baan hebben.

Door arbeidsbeperking minder presteren

In het geval van loondispensatie betaalt de werkgever de werknemer minder dan het wettelijk minimumloon (tool). Werkgevers komen op dit moment in aanmerking voor loondispensatie als zij werknemers met een arbeidsbeperking en een Wajong-uitkering in dienst nemen. Voorwaarde is dat de werknemer door zijn ziekte of handicap minder presteert dan andere werknemers met vergelijkbaar werk. Er was sprake van een uitbreiding van de doelgroep voor loondispensatie, maar die maatregel uit het regeerakkoord is inmiddels van de baan.

Minder dan het wettelijk minimumloon betalen

Als UWV beslist dat de werkgever loondispensatie kan krijgen voor zijn werknemer, mag hij minder dan het wettelijk minimumloon aan de werknemer betalen. De werknemer ontvangt dan een Wajong-uitkering van UWV die het loon aanvult tot minimaal 75% van het wettelijk minimumloon.
Loondispensatie kan vijf jaar duren. Daarna is verdere verlenging mogelijk, maar het is de bedoeling dat de werknemer hetzelfde gaat verdienen als andere werknemers. Zolang er loondispensatie wordt toegepast, komt de werknemer niet in aanmerking voor het LIV. Daarvoor moet de werknemer immers minstens het wettelijk minimumloon verdienen.

Bij WTL recht op wettelijk minimumloon

Bij het LIV, jeugd-LIV en de LKV’s houdt de werknemer – ondanks zijn arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt – recht op het wettelijk minimumloon. De werkgever krijgt onder voorwaarden een jaarlijkse tegemoetkoming voor deze loonkosten.

Loondispensatie = het recht van werkgevers om werknemers met een arbeidsbeperking minder dan het wettelijk minimumloon te betalen.

Tegemoetkomingen WTL = een compensatie voor werkgevers voor het in dienst hebben van werknemers met een laag loon.