Premiekorting maakt per 2018 plaats voor loonkostenvoordeel

19 september 2017 | Door redactie

Werkgevers krijgen per 1 januari 2018 geen premiekorting meer voor het in dienst nemen van een oudere, arbeidsgehandicapte of arbeidsbeperkte werknemer, maar een loonkostenvoordeel (LKV). Dat kan duizenden euro’s per jaar schelen!

Naast het lage-inkomensvoordeel (LIV) per 1 januari 2017 worden per 1 januari 2018 ook de loonkostenvoordelen (LKV’s) uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) ingevoerd. Het huidige systeem van premiekortingen verdwijnt per die datum. Voor werkgevers kan deze overgang duizenden euro’s per jaar schelen. Waar het maximale bedrag aan premiekorting in veel gevallen € 7.000 per werknemer per jaar is, is dat voor de LKV’s maximaal € 6.000 per jaar.

Lang wachten op uitbetaling

Het maximumbedrag aan LKV ontvangt een organisatie bovendien pas als een werknemer gemiddeld ruim 37 verloonde uren (tool) per week heeft. Voor de premiekortingen was een 36-urige werkweek het uitgangspunt.
Tot 1 januari 2018 kunnen werkgevers zelf elke maand de premiekortingen via de aangifte loonheffingen in mindering brengen op de loonheffingen die zij moeten betalen. Dat werkt met de LKV’s anders: daar geeft de werkgever wel elke maand aan of hij dit voordeel voor een werknemer wil aanvragen, maar hij ontvangt het pas in augustus of september van het volgende kalenderjaar.

Download de Miljoenennota 2018 en het Belastingplan 2018 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.