Vragen over: voorlopige berekening LIV over 2017

30 maart 2018 | Door redactie

Bijna 100.000 werkgevers hebben van UWV een voorlopige berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV) over 2017 gekregen. Die berekening moeten ze goed controleren om geen voordeel mis te lopen.

In de voorlopige berekening staat voor welke werknemers de werkgever recht heeft op het LIV (e-learning) en hoe hoog het bedrag aan LIV per werknemer en in totaal is. Voor de berekening van die bedragen zijn gegevens uit de loonaangifte gebruikt: het aantal verloonde uren en het jaarloon over 2017 zijn daarbij van groot belang.

Waarom zijn verloonde uren zo belangrijk?

De verloonde uren (tool) uit de loonaangifte zijn relevant om drie redenen:

  • Het gemiddelde uurloon van de werknemer wordt berekend door zijn jaarloon te delen door het aantal verloonde uren. Alleen als de uitkomst van die som binnen de uurloongrenzen van het LIV voor 2017 valt, krijgt de werkgever het voordeel.
  • Werkgevers krijgen alleen LIV voor werknemers die in 2017 minimaal 1.248 verloonde uren hadden.
  • Het LIV is een tegemoetkoming per verloond uur (tool). Als de werkgever te weinig verloonde uren in de loonaangifte invult, krijgt hij dus minder voordeel uitgekeerd.

Wat als de berekening niet klopt?                          

Als de werkgever bij de controle van de voorlopige berekening tot de conclusie komt dat er fouten in zitten, kan dat twee redenen hebben: hij heeft zelf fouten gemaakt in zijn loonaangiften of de Belastingdienst en UWV hebben een fout gemaakt in hun berekening. In het eerste geval kan de werkgever tot en met 1 mei correcties doorgeven. In het tweede geval moet hij contact opnemen met UWV.

Wat als er geen berekening komt?

Heeft de werkgever geen voorlopige berekening ontvangen, maar had hij die wel verwacht, dan moet hij contact opnemen met UWV. Daarbij is het verstandig om bij de hand te houden voor welke werknemers hij LIV dacht te ontvangen, hoeveel verloonde uren zij in 2017 hadden en wat hun jaarloon en gemiddelde uurloon was.

Hoe lang wachten op uitbetaling?

Als de berekening eenmaal helemaal gecontroleerd is en klopt, is het voor de werkgever wachten geblazen (tool). Uiterlijk op 1 augustus 2018 krijgt hij de definitieve beschikking van de Belastingdienst waarin staat hoeveel LIV hij uitbetaald krijgt. Die uitbetaling volgt vervolgens binnen zes weken, dus uiterlijk medio september.