Werkwijze bij overhevelen oude premiekortingen

22 januari 2018 | Door redactie

Sinds 1 januari 2018 zijn de premiekortingen voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers voltooid verleden tijd. Daarvoor in de plaats zijn de loonkostenvoordelen (LKV’s) gekomen. Hoe zorgt uw organisatie ervoor dat de overgang naadloos verloopt?

Kwam uw organisatie in 2017 in aanmerking voor korting op de premies werknemersverzekeringen in verband met een arbeidsgehandicapte werknemer of een uitkeringsgerechtigde werknemer van 56 jaar of ouder? Waarschijnlijk heeft uw organisatie in 2018 dan voor deze werknemer recht op loonkostenvoordeel. Om hiervoor in aanmerking te komen, is het belangrijk dat de laatste loonaangifte van 2017 correct is ingevuld.

Gegevens in de laatste loonaangifte van 2017

In de laatste loonaangifte van 2017 – die uiterlijk 31 januari 2018 moet zijn ingediend en betaald – moet in elk geval staan:

  • dat uw organisatie voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast;
  • het bedrag aan premiekorting waarop uw organisatie recht heeft.

Is dat allemaal correct ingevuld, dan heeft uw organisatie in 2018 voor de resterende duur van de premiekorting recht op één van de vier loonkostenvoordelen (tool). De resterende duur is de maximale duur van de premiekorting min de duur van het dienstverband van de werknemer bij uw organisatie vóór 2018. De premiekorting duurt altijd één of drie jaar. De salarisadministrateur moet de LKV’s in 2018 wel via de loonaangifte per werknemer aanvragen.

Correctie kan tot en met 1 mei 2018

Soms is het nog niet mogelijk om bij het indienen van de laatste loonaangifte van 2017 aan te geven dat uw organisatie premiekorting voor een werknemer toepast of op welk bedrag uw organisatie recht heeft. Bijvoorbeeld omdat de werknemer nog maar net in dienst is en de doelgroepverklaring van een oudere werknemer nog niet binnen is. Voor een arbeidsgehandicapte werknemer heeft u bij deze overgangsregeling nog geen doelgroepverklaring nodig. 
Het is dan zaak om dit uiterlijk op 1 mei 2018 te corrigeren. In dat geval kan uw organisatie toch gewoon voor de overgangsregeling in aanmerking komen.