Hoe vragen we LIV en LKV aan?

26 juni 2020

Wij willen voor een aantal nieuwe werknemers de voordelen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) aanvragen. Wat moeten we doen om een loonkostenvoordeel (LKV) en/of lage-inkomensvoordeel (LIV) te ontvangen?

Het proces waardoor u één van de loonkostenvoordelen (LKV's) ontvangt, verschilt van dat van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Voor de LKV's heeft u een verklaring nodig dat de werknemer in het doelgroepregister is opgenomen. Er zijn 4 soorten doelgroepverklaring:

  • voor de oudere werknemer;
  • voor de arbeidsgehandicapte werknemer;
  • voor de werknemer uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • voor de te herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

De werknemer moet de doelgroepverklaring zelf aanvragen bij UWV. Is hij 56 jaar of ouder en krijgt hij een uitkering van de gemeente? Dan moet hij de verklaring bij aanvragen de gemeente. Dit moet hij doen binnen 3 maanden nadat hij in dienst is getreden.

Werkgever machtigen voor aanvragen doelgroepverklaring

De werknemer kan uw organisatie ook machtigen om de doelgroepverklaring namens hem aan te vragen en te ontvangen. Bewaar de verklaring in elk geval bij de loonadministratie. Vervolgens kunt u in uw loonaangifte verzoeken om een LKV voor een werknemer. In de aangifte loonheffingen vinkt u dan de indicatie voor het betreffende LKV aan. Doe dit voor iedere werknemer van wie u denkt dat u een tegemoetkoming moet krijgen en voor wie u over een doelgroepverklaring beschikt. Als u dit niet doet, ontvangt u ook geen LKV.

Geen actie nodig voor aanvragen LIV

Voor het aanvragen van het LIV hoeft u geen actie te ondernemen. U hoeft niet aan te kloppen bij UWV en heeft evenmin een doelgroepverklaring nodig. UWV beoordeelt namelijk aan de hand van uw loonaangiften of u aan de voorwaarden voldoet, al neemt de Belastingdienst de uiteindelijke beslissing. Na de beoordeling van uw recht op het LKV en het LIV stuurt UWV de informatie naar de Belastingdienst. Die stuurt u een beschikking met de eventuele toekenning altijd vóór 1 augustus van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor u het LKV of het LIV heeft aangevraagd.Meer informatie over de voordelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) vindt u in de toolbox Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV.