Welke instantie is verantwoordelijk voor het (jeugd-)LIV en LKV?

19 mei 2021

Voor het (jeugd-)LIV en LKV ontvangen we zowel post van UWV als van de Belastingdienst. Welke instantie is waarvoor verantwoordelijk?

UWV is verantwoordelijk voor de voorlopige berekening van het (jeugd)lage-inkomensvoordeel (LIV) en de loonkostenvoordelen (LKV) en geeft dit door aan de Belastingdienst. Van UWV ontvangt u (voor 15 maart) de voorlopige berekening over het voorgaande jaar. UWV is ook verantwoordelijk voor het definitief vaststellen van het (jeugd-)LIV en LKV en geeft ook dit vervolgens door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt u op basis daarvan (voor 1 augustus) de beschikking met de definitieve berekening. Het is ook de Belastingdienst die de tegemoetkomingen (uiterlijk op 12 september) aan u betaalt.

Verantwoordelijk voor klachtafhandeling

Bij klachtafhandelingen zijn ook beide instanties in beeld. Voor de afhandeling van vragen of klachten over de voorlopige berekening is UWV verantwoordelijk. Heeft u bijvoorbeeld geen voorlopige berekening ontvangen terwijl u wel denkt recht te hebben op een tegemoetkoming, dan belt u met UWV Telefoon Werkgevers.

Tekortkomingen in de loonaangifte kunt u zelf herstellen door het indienen van correctieberichten via de Belastingdienst. Hierdoor kan de beschikking afwijken van de voorlopige berekening. U kunt (binnen zes weken) tegen de definitieve berekening bezwaar maken bij de Belastingdienst. Tegen de uitspraak op bezwaar kunt u beroep en hoger beroep bij de rechter aantekenen.

Dan is er ook nog de doelgroepverklaring LKV. Het afhandelen van vragen, klachten en bezwaar en beroep over de doelgroepverklaring LKV vindt deels plaats bij UWV en deels bij de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de doelgroepverklaringen LKV voor oudere werknemers (56 jaar en ouder) in situaties waarin sprake is van het in dienst nemen van oudere bijstandsgerechtigden of van personen met een IOAW of IOAZ-uitkering. In de overige situaties is UWV verantwoordelijk en kunt u daar terecht met klachten.