Foutcodes werknemersgegevens 2019 toegelicht

De nieuwe overzichten van foutmeldingen die een werkgever kan krijgen bij het indienen van de loonaangifte zijn gepubliceerd. Een werkgever kan deze gebruiken als hij naar aanleiding van het rapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’ een fout moet corrigeren.

8 april 2019 | Door redactie

Zodra de Belastingdienst de loonaangifte van een organisatie heeft ontvangen, voert hij een aantal automatische controles uit. Als bij die controles blijkt dat de gegevens uit de aangifte niet voldoen aan de eisen, stuurt de fiscus een rapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’. Voorbeelden van werknemersgegevens (tool) zijn naam, adres- en loongegevens. Om werkgevers te helpen bij het corrigeren van de fouten, publiceerde de Belastingdienst onlangs de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens’. Hierin legt de fiscus uit wat een foutcode betekent en hoe werkgevers die fout kunnen corrigeren.

Loonaangiftes van eerste halfjaar 2019

De Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2019 (pdf) geldt alleen voor het eerste halfjaar van 2019. Voor loonaangiftes na het zesde aangiftetijdvak 2019 – bij aangifte per maand is dat juni – komt er een nieuwe toelichting. Aangiften met fouten in werknemersgegevens zal de Belastingdienst niet weigeren. Toch is wel zaak dat een werkgever ze herstelt in de loonadministratie én in de loonaangifte. Zo komen de juiste gegevens uiteindelijk ook in de polisadministratie van UWV terecht.

Correctie werknemersgegevens doorgeven

In het Handboek Loonheffingen 2019 (tool) legt de Belastingdienst uit hoe een werkgever een fout in de loonaangifte kan corrigeren. Zo is de manier van corrigeren afhankelijk van het wel of niet zijn verstreken van het aangiftetijdvak (tool):

  • Als de termijn van het aangiftetijdvak waarover een werkgever de correcties moet indienen niet voorbij is, moet hij hierover opnieuw loonaangifte doen.
  • Als de termijn van het aangiftetijdvak wel voorbij is, moet de werkgever de correctie bij een eerstvolgende aangifte voegen.
  • Als de werkgever een aangifte van een eerder jaar moet corrigeren, moet hij dat doen door een losse correctie in te dienen.