Loonstrook: Handboek Loonheffingen of wetboek?

20 oktober 2016 | Door redactie

Hoewel de gegevens die op de loonstrook moeten staan in de nieuwste versie van het Handboek Loonheffingen 2016 aangepast zijn, kan de Belastingdienst de aanpassing niet afdwingen. De nieuwe eisen zijn namelijk nergens in de wet terug te vinden.

In het Handboek Loonheffingen 2016 staat sinds kort dat er extra gegevens op de loonstrook moeten worden opgenomen: de vakantiebijslag die de werknemer heeft opgebouwd en de periode waarover de werkgever de vakantiebijslag heeft betaald. Deze nieuwe eisen aan de loonstrook staan echter niet in de belastingwetgeving. Die regelt rond de loonstrook alleen:

  • dat er een loonadministratie moet worden gevoerd;
  • wat er op de loonstaat moet staan;
  • dat de werkgever een jaaropgaaf aan de werknemers moet verstrekken.

Belastingdienst brengt Handboek  uit              

Aan welke eisen de loonstroken van werknemers moeten voldoen, is wel terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:626 BW). Ook daar staat echter niets over het vermelden van de opbouw van vakantiebijslag. Wel staat er dat de werkgever de uitbetaalde vakantiebijslag moet meenemen op de loonstrook. Dit is immers loon dat wordt uitgekeerd en belast.
Het ontbreken van een wettelijke basis betekent dat de Belastingdienst – die het Handboek Loonheffingen uitbrengt – niet via het Handboek kan afdwingen dat uw organisatie de opbouw van de vakantiebijslag op de loonstrook zet. De informatie in het Handboek is dus alleen een richtlijn.