Met calculator belastingvoordeel berekenen

15 mei 2017 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een digitale calculator ontwikkeld waarmee werkgevers kunnen berekenen hoe hoog het lage-inkomensvoordeel, de loonkostensubsidie en de premiekortingen zijn als ze hier recht op hebben.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in samenwerking met de Belastingdienst en UWV deze digitale calculator ontworpen om het voor werkgevers mogelijk te maken te berekenen wat het hen oplevert als ze gebruik kunnen maken van de premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel (tool) en de loonkostensubsidie (tool). Dit voordeel kan oplopen tot € 19.000 per werknemer per jaar.  

Recht op premiekortingen

In 2016 werd al een regelhulp voor de premiekortingen en het lage-inkomensvoordeel geïntroduceerd waarmee werkgevers kunnen bekijken of ze recht hebben op de belastingvoordelen.