Nieuwe regels in Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

In de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 staan een aantal veranderingen die betrekking hebben op de loonheffingen vanaf 1 januari 2017. De Belastingdienst heeft al aangegeven dat er de komende maanden ook nog een tweede en derde versie komt waarin de informatie verder is uitgebreid.

24 november 2016 | Door redactie

Nu het jaar op zijn einde loopt, heeft de Belastingdienst de jaarlijkse Nieuwsbrief Loonheffingen online gezet. Hierin staat informatie over de regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf  januari 2017. De eerste uitgave van de Nieuwsbrief bevat een flink aantal maatregelen voor de loonheffingen die op Prinsjesdag al werden aangekondigd. Het gaat onder meer om:

Andere wijzigingen per 2017

Verder zijn in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 (pdf) een aantal andere wijzigingen op een rijtje gezet die per 2017 van kracht worden. Deze hebben onder meer betrekking op pensioenregelingen, de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), de nieuwe regels voor het lage-inkomensvoordeel (LIV), de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak en de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk.

Besluitvorming is nog niet afgerond

Over sommige van deze nieuwe regels is de besluitvorming eigenlijk nog niet afgerond. Over het Belastingpakket dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, gaat de Eerste Kamer bijvoorbeeld pas op 20 december stemmen. Het is dus mogelijk dat de informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 nog wijzigt. In de volgende versies van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 komen dan – naast aanvullingen – ook aanpassingen aan de al gepubliceerde onderwerpen.