U mag vaak blind varen op de Staatscourant

6 augustus 2015 | Door redactie

U mag ervan uitgaan dat regelingen die in de Staatscourant zijn gepubliceerd, kloppen, zelfs als ze in strijd zijn met de wettekst. Dat blijkt uit een uitspraak die Rechtbank Zeeland-West-Brabant begin dit jaar deed.

De regering gebruikt de Staatscourant om nieuwe wetten, koninklijke besluiten en ministeriële besluiten bekend te maken. U mag er in principe dan ook van uitgaan dat alles in de Staatscourant klopt. Alleen als u redelijkerwijs had kunnen weten dat een tekst niet klopt, is dit anders. Dat bleek begin dit jaar in de zaak van een startende uitzendonderneming die in 2013 bij de Belastingdienst was aangemeld als nieuwe werkgever.

Rekenpercentage leidde tot lagere premie

Aangezien er geen loongegevens over 2012 beschikbaar waren, merkte de fiscus de uitzendonderneming voor 2014 standaard aan als kleine werkgever. Het bijbehorende premiepercentage voor de Werkhervattingskas (Whk) bedroeg 5,40%. In 2014 verwachtte de uitzendonderneming echter een premieplichtig loon van maar liefst € 4 miljoen.
De uitzendonderneming stapte naar de rechter. In de Staatscourant stond namelijk het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 en op basis van dit besluit was de onderneming ervan uitgegaan dat zij tot de grote werkgevers behoorde. Het rekenpercentage voor grote werkgevers leidde tot een lagere premie dan de eerdergenoemde 5,40% voor kleine werkgevers.

Fouten hoeven niet redelijkerwijs kenbaar te zijn

De uitzendonderneming vond dat ze vertrouwen mocht ontlenen aan het besluit in de Staatscourant en dus de lagere premie op basis van het rekenpercentage mocht betalen. De rechter was het daarmee eens. Hoewel de tekst van het besluit in de Staatscourant afweek van de wettekst, hoefde de onderneming redelijkerwijs niet op de hoogte te zijn van deze fout. De Belastingdienst moest de premie toepassen die hoorde bij een grote werkgever.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22 januari 2015, ECLI (verkort): 306