Wat levert een SGI voor de loonheffingen op?

26 januari 2021

Welke voordelen gelden er voor een samenhangende groep inhoudingsplichtigen? En hoe vraagt u zo’n SGI aan?

Als uw samenwerkingsverband door de Belastingdienst als een samenhangende groep inhoudingsplichtigen wordt aangewezen, betekent dit een vermindering van de administratieve lasten. Het zal dan gaan om grote ondernemingen die bestaan uit meerdere zelfstandige bedrijfsonderdelen die elk inhoudingsplichtig zijn voor de loonheffingen.

Samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Als een werknemer binnen een organisatie bij een ander onderdeel ervan gaat werken, eindigt de dienstbetrekking en begint een nieuwe dienstbetrekking. Dit geldt ook voor andere verbanden waarin inhoudingsplichtigen samenwerken.

Maar als uw samenwerkingsverband is aangewezen als een samenhangende groep inhoudingsplichtigen, kunt u een werknemer eenvoudiger binnen uw groep laten wisselen. De administratieve voordelen voor het onderdeel waar de werknemer naartoe gaat, zijn:

  • U hoeft zijn identiteit niet opnieuw vast te stellen.
  • De werknemer hoeft de gegevens voor de loonheffingen niet weer te leveren.
  • U hoeft het jaarloon voor de bijzondere beloningen niet opnieuw vast te stellen.
  • Een beschikking voor de 30%-regeling blijft geldig als de omstandigheden daarvoor bij de nieuwe inhoudingsplichtige gelijk blijven.

Aangifte doen

Elke inhoudingsplichtige binnen de samenhangende groep moet nog wel apart aangifte doen. En elke inhoudingsplichtige moet ook een jaaropgaaf aan de werknemer(s) geven. Dat is dus geen extra lastenverlichting.

Het verzoek voor de aanwijzing als samenhangende groep doet u samen met de andere inhoudingsplichtigen. U stuurt het verzoek naar uw belastingkantoor. De Belastingdienst beslist hierop met een beschikking waarin nadere voorwaarden kunnen staan. Tegen die beschikking kunt u bezwaar maken.