Bepaal beslagvrije voet met een modelformulier

11 december 2015 | Door redactie

Per 1 januari 2016 is er een modelformulier beschikbaar om de zogenoemde beslagvrije voet te bepalen. Dit is het deel van het loon waarop een deurwaarder via de werkgever geen beslag mag leggen.

De gerechtsdeurwaarder is degene die bij een loonbeslag de hoogte van de beslagvrije voet bepaalt. Hiervoor komt per 1 januari 2016 een modelformulier. In dit formulier kan de werknemer zien welke informatie hij precies moet doorgeven voor de berekening van de beslagvrije voet. Zowel de werknemer als de gerechtsdeurwaarder krijgt zo meer inzicht in de berekening van de beslagvrije voet. Per 1 februari 2016 moeten gerechtsdeurwaarders het modelformulier verplicht gaan gebruiken.

Het modelformulier is handig voor gerechtsdeurwaarders 

De beslagvrije voet is het bedrag dat een werknemer nodig heeft om tijdens een loonbeslag in zijn levensonderhoud te blijven voorzien. Op dit moment wordt de beslagvrije voet vastgesteld aan de hand van een aantal factoren uit de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, bijvoorbeeld de woonlasten, de woonvorm, het recht op toeslagen en de gezinssamenstelling. Deze berekening is ook voor gerechtsdeurwaarders lastig te maken. Vooruitlopend op de herziening van de beslagvrije voet willen de bewindslieden daarom al een aantal verbeteringen aan het bestaande systeem doorvoeren waarvoor geen wetswijziging nodig is. Het gaat er onder andere om dat het voor de gerechtsdeurwaarder makkelijker is om de benodigde gegevens voor de beslagvrije voet te verkrijgen zonder dat de schuldenaar hierin een rol speelt.

Verbetering van de communicatie

Ook de communicatie tussen de gerechtsdeurwaarder en de schuldenaar en zijn adviseur moet beter. Het modelformulier, waarin op een begrijpelijke manier is uitgelegd welke gegevens van belang zijn voor de berekening van de beslagvrije voet, is onderdeel van die verbetering in communicatie. Het overgrote deel van de organisaties heeft in de dagelijkse praktijk wel eens te maken met loonbeslag. Loonbeslagen kosten veel extra tijd, onder andere vanwege de diverse stappen (tool) die werkgevers zorgvuldig moeten zetten. Vaak komen er ook ingewikkelde berekeningen bij kijken.