Loonbeslag

Als een werknemer in de schulden komt, kan er beslag gelegd worden op zijn loon. De werkgever moet een deel van zijn loon dan rechtstreeks overmaken naar de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar. De werkgever is verplicht om mee te werken een loonbeslag en moet een deel van het loon aan de schuldeiser blijven overmaken totdat hij bericht krijgt dat de schuld is afbetaald. De werknemer heeft altijd recht op een deel van zijn loon: de beslagvrije voet. Die beslagvrije voet wordt nooit overgemaakt naar de deurwaarder of invorderingsambtenaar. Het is bedoeld voor de eerste levensbehoeften van de werknemer.

 

Tools

Vraag en antwoord

Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij loonbeslag?
Onder een loonbeslag vallen alle loonbestanddelen van de werknemer die hij op grond van de arbeidsovereenkomst gedurende het loonbeslag heeft. Hieronder vallen onder meer het periodieke salaris, de vakantiebijslag, een overwerktoeslag, bonus en eventuele ontslagvergoeding. Dit betekent... Lees het hele antwoord