Ziekte blijft arbeidsparticipatie belemmeren

11 augustus 2016 Door redactie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs bekendgemaakt hoeveel arbeidsgehandicapten een betaalde baan hebben. Uit deze cijfers blijkt dat minder dan de helft van de arbeidsgehandicapten uit de leeftijdscategorie van 25-tot 45-jarigen een betaalde baan heeft.

Vorig jaar hebben ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders in de leeftijdscategorie van 15 tot 75 jaar aangegeven dat zij door een chronische ziekte, aandoening of handicap belemmerd werden bij het vinden van een betaalde baan of het verrichten van werkzaamheden. Uit het onderstaande diagram blijkt dat 42% van de arbeidsgehandicapten uit de leeftijdscategorie van 25-tot-45-jarigen een betaalde baan heeft. Bij de niet-arbeidsgehandicapten uit dezelfde leeftijdscategorie ligt dit percentage een stuk hoger, namelijk op 87,3%.

In 2017 is er geen quotum

Sinds 1 januari 2015 krijgen werkgevers loonkostensubsidie als zij een arbeidsbeperkte in dienst nemen die onder de doelgroep van de Participatiewet (tools) valt. De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (kortweg Quotumwet) moet ervoor zorgen dat deze banen er ook echt komen. Omdat de eerste doelstelling van deze wet onlangs is behaald, hoeven werkgevers in 2017 geen minimumaantal arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. In een recente Kamerbrief (pdf) benadrukt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het werk voor de banenafspraak pas net is begonnen. De komende jaren moet het aantal banen blijven stijgen om te voorkomen dat de quotumheffing alsnog wordt ingevoerd.

arbeidsdeelname arbeidsgehandicapten.JPG

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Lage-inkomensvoordeel
    • Videocollege 8 minuten

    Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers ontvangen deze tegemoetkoming als zij werknemers in dienst hebben met een salaris...

Heeft u een vraag over Arbeidsbeperking?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar