Loonkostensubsidie

Bij loonkostensubsidie betaalt de werkgever betaalt de werknemer wel gewoon het minimumloon, maar hij krijgt subsidie voor de verminderde loonwaarde van de werknemer. Als de werknemer een loonwaarde heeft van 50% van het minimumloon, betaalt de werkgever hem het volledige wettelijk minimumloon en daar bovenop 8% vakantiebijslag. De werkgever krijgt vervolgens 50% van 1,08 maal het minimumloon aan loonkostensubsidie. Daarbij krijgt hij ook nog 23% van dit bedrag aan loonkostensubsidie als vergoeding voor zijn werkgeverslasten. Als er in de cao een hoger loon is afgesproken, moet de werkgever het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het hogere cao-loon zelf betalen.