Autoriteit Persoonsgegevens krijgt meer slagkracht

13 maart 2018 Door redactie

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt meer slagkracht. De ministerraad heeft besloten het budget van de toezichthouder fors te verhogen, zodat er meer mogelijkheden ontstaan om de naleving van de komende AVG te controleren.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet onder andere toezicht houden op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, tool). Tot nu toe waren er te weinig financiële middelen om die taak naar behoren uit te voeren. Daarom heeft de ministerraad besloten dat er meer geld naar het AP gaat. Nog in de loop van 2018 krijgt de AP € 5 miljoen extra toegewezen. In 2019 komt daar nog eens € 2 miljoen bij. In principe was dit in september 2017 al toegezegd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar het wordt nu breder gedragen. Ook de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Rechtsbescherming hebben hun fiat gegeven voor het ophogen van het budget.

Meer capaciteit

Het betekent in ieder geval dat de AP meer mogelijkheden krijgt om onderzoek te doen naar organisaties die ervan verdacht worden de AVG niet na te leven of zelfs te overtreden. Ook het onderzoeken van datalekken wordt daardoor makkelijker. Bovendien komt er meer capaciteit om voorlichting te geven, wat in de eerste fase na het in werking treden van de AVG op 25 mei zeker noodzakelijk zal zijn.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Wet- en regelgeving voor ondernemers
  • Videocollege 29 minuten

  De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en...

 • Meldplicht datalekken
  • Videocollege 7 minuten

  De meldplicht datalekken geldt sinds 1 januari 2016. Het houdt in dat uw organisatie een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een ernstige...

 • AVG: een introductie
  • Videocollege 14 minuten

  De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote...

Heeft u een vraag over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar