Nieuws

a

Werknemers kunnen boete krijgen bij onveilig gedrag

Arbo | 19-04-2019 | Inspectie SZW

De Inspectie SZW is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht geldt onder ander...

hr

Sterke daling van aantal parttimers dat meer uren wil werken

HR | 18-04-2019 | Arbeidsovereenkomst

Organisaties zouden een personeelstekort voor een deel kunnen tegengaan door de contracten van deeltijders uit te breiden, zo wordt weleens...

hr

Hoge Raad moet zich uitspreken over slapend dienstverband

HR | 16-04-2019 | Transitievergoeding

Rechters oordelen verschillend over het wel of niet in stand mogen houden van een dienstverband na twee jaar ziekte. Rechtbank Limburg heeft...

hr

Rechtspraak: werknemer neemt wel/niet ontslag

HR | 12-04-2019 | Ontslag

Als een werknemer aangeeft zijn arbeidsovereenkomst te willen opzeggen, moet een werkgever niet te snel aannemen dat hij ook daadwerkelijk h...

s

Het verschil: vakantiegeld en vakantiebijslag

Salarisadministratie | 02-04-2019 | Vakantiebijslag

Iedere werknemer heeft er recht op: de vakantiebijslag, ook wel vakantietoeslag genoemd. In de praktijk hebben de meeste mensen het echter o...

hr

Rechter vindt slapend dienstverband slecht werkgeverschap

HR | 29-03-2019 | Transitievergoeding

Een slapend dienstverband, waarbij een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte niet ontslaat, stonden rechters in het verleden toe. Maar...

hr

Wat is de status van de WAB?

HR | 28-03-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. Maar wanneer weet u z...

s

Werkgever mag auto van de zaak intrekken

Salarisadministratie | 27-03-2019 | Auto van de zaak

Als uw organisatie aan een werknemer een auto van de zaak ter beschikking gesteld heeft, mag de werkgever die ook weer intrekken. Daarvoor h...

bv

Contract met 'dit is geen arbeidscontract' helpt dga niet

Ondernemen | 27-03-2019 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) werkt voor de eigen bv, maar wil vaak voorkomen dat hij een dienstbetrekking heeft met die bv. Want d...

hr

Vragen over: vrij op Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag

HR | 26-03-2019 | Verlofregelingen

Nu Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag en andere feestdagen weer voor de deur staan, vragen werknemers zich mogelijk af of zij wel of niet moet...