Nieuws

or

Het verschil: overeenstemmingsrecht en instemmingsrecht

OR | 13-10-2021 | Overeenstemmingsrecht

In artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd op welke onderwerpen een ondernemingsraad instemmingsrecht heeft. Daarn...

a

Werknemers voelen herstelbehoefte na werk onvoldoende aan

Arbo | 12-10-2021 | Burn-out

Werk afwisselen met pauzes zorgt ervoor dat werknemers kunnen herstellen. Maar niet elke werknemer voelt goed aan wanneer dat nodig is en ne...

a

Kwetsbare werknemers extra beschermen tegen straling

Arbo | 01-10-2021 | Gevaarlijke stoffen

Bij een ontoelaatbare blootstelling aan elektromagnetische velden zijn maatregelen nodig om werknemers te beschermen en gezondheidsschade te...

a

Verslaafde werknemer ondersteunen met goed arbobeleid

Arbo | 16-09-2021 | Verzuim

Volgens schattingen heeft een op de tien werknemers te kampen met verslavingsproblematiek. Dat kost werkgevers jaarlijks meer dan een miljar...

a

Slechte communicatie deskundigen kan re-integratie hinderen

Arbo | 14-09-2021 | Re-integratie

De verschillende deskundigen die betrokken zijn bij de re-integratie van een zieke werknemer, spreken allemaal zo hun eigen taal. Daardoor r...

or

OR moet vaccinatieplicht in organisatie voorkomen

OR | 06-09-2021 | Corona-advies

Als eerste organisatie in Nederland maakte autobedrijf LeasePlan vorige week bekend dat werknemers alleen op kantoor mogen werken als zij vo...

a

Regeling vergoeding voor herstel van COVID-19 verruimd

Arbo | 02-09-2021 | Corona-advies

Mensen die zijn uitgevallen door COVID-19 en moeilijkheden ondervinden bij hun herstel, krijgen langer een tegemoetkoming in de extra zorgko...

a

Hoe hoog is de boete als de RI&E ontbreekt?

Arbo | 26-08-2021 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Inspectie SZW is de partij die de naleving van Arbowetgeving controleert. Zij mag boetes opleggen als organisaties daarbij in gebreke blijve...

s

Geen arbeidskorting bij ontslagvergoeding

Salarisadministratie | 25-08-2021 | Transitievergoeding

Over loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals een ontslag- of transitievergoeding wordt geen arbeidskorting verrekend. Onlangs stond een we...

mt

Vraag frisse ideeën voor invulling oude rookruimte

Management | 13-08-2021 | Preventie

Per 1 januari 2022 mogen Nederlandse organisaties geen inpandige rookruimtes meer hebben. Dat levert mogelijk gemor op onder rokende werknem...