Nieuws

a

Samenwerking belangrijk voor preventiemedewerker

Arbo | 15-03-2023 | Preventiemedewerker

De preventiemedewerker helpt de werkgever bij het uitvoeren van het arbobeleid. Daarvoor moet hij samenwerken met verschillende partijen. Da...

a

Werkgevers doen te weinig om nachtwerk te voorkomen

Arbo | 09-03-2023 | Fysieke arbeidsbelasting

De schadelijke gevolgen van nachtwerk worden steeds duidelijker. 85% van de bedrijfsartsen ziet werknemers met klachten die worden veroorzaa...

hr

Terugbetaling studiekosten: opleiding verplicht of niet?

HR | 07-03-2023 | Studiekosten

Sinds 1 augustus 2022 geldt dat een werkgever een werknemer niet mag laten betalen voor scholing die verplicht is op basis van de wet of cao...

a

Psychische vermoeidheid door werk beter dan burn-out

Arbo | 23-02-2023 | Burn-out

Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat stoppen met het gebruik van de term burn-out. Deze zou te vaag zijn en tot verwarring leiden. Da...

hr

Veel werknemers hebben last van controledrang werkgever

HR | 10-02-2023 | Privacy op het werk

Het is voor te stellen dat werkgevers graag zicht hebben op het werk van werknemers. De activiteiten van werknemers monitoren mag echter all...

a

Meer aandacht voor preventie betekent minder verzuim

Arbo | 02-02-2023 | Bedrijfsarts

Door het oplopend tekort aan bedrijfsartsen kan de zorg aan werkenden in gevaar komen. Het is daarom nodig om de inzet van bedrijfsartsen te...

hr

Geen loonsanctie na volgen van advies bedrijfsarts

HR | 31-01-2023 | Bedrijfsarts

Een verzekeringsarts van UWV kan achteraf oordelen dat de bedrijfsarts verkeerd heeft geadviseerd over een zieke werknemer. De werkgever moe...

a

Zorg aan werkenden door bedrijfsarts in het geding

Arbo | 19-01-2023 | Bedrijfsarts

De beroepsvereniging van bedrijfsartsen slaat alarm vanwege het oplopend tekort aan bedrijfsartsen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat de zorgver...

hr

Stop re-integratie niet zomaar na herstel zieke werknemer

HR | 13-01-2023 | Re-integratie

Zelfs als de bedrijfsarts een langdurig zieke werknemer hersteld meldt, doet de werkgever er goed aan de re-integratie-inspanningen niet zom...

or

OR moet aan de slag met signalen werkdruk

OR | 06-01-2023 | Werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft een taak in het tegengaan van werkstress. Als de OR signalen opvangt over werkdruk bij de achterban, moet de...