Nieuws

mt

Klus klaren met efficiënt samenwerken en gemêleerd team

Management | 11-10-2017 | Projectmanagement

Een goed team kan méér bereiken dan alle teamleden afzonderlijk. Maar dan moeten de teamopbouw en samenwerking wel in orde zijn.

mt

Zo vloeit een projectrapport als vanzelf uit de pen

Management | 02-10-2017 | Projectmanagement

Verantwoording afleggen en inzicht bieden over de resultaten van een project gebeurt meestal via een rapport. Dat rapport is binnen de organ...

s

Extra belasting over excessieve beloningen mag blijven

Salarisadministratie | 25-09-2017 | Aangifte loonheffingen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs gereageerd op Kamervragen over de evaluatie van pseudo-eindheffing excessieve vertrekver...

mt

Wat kan beter in de organisatie? Vraag het de werknemer!

Management | 25-09-2017 | Projectmanagement

Managers en de directie bepalen in grote lijnen welke stappen een organisatie gaat nemen voor verdere ontwikkeling en groei, maar werknemers...

s

Nauwelijks minder rompslomp door uniformering loonbegrip

Salarisadministratie | 24-07-2017 | Loonadministratie

De Wet uniformering loonbegrip, die sinds 2013 van kracht is, heeft er niet voor gezorgd dat de loonadministratie een simpeler of sneller pr...

mt

Efficiënt en doelgericht werken

Management | 14-07-2017 | Persoonlijke vaardigheden

Efficiënt werken en niet verzand raken in details of in zaken die eigenlijk in het takenpakket van iemand anders horen, is een uitdaging. Af...

or

Adviesrecht OR: het uitbrengen van advies

OR | 12-05-2017 | Adviesrecht

Na het ontvangen van een adviesaanvraag gaat de OR in overleg met achterban en bestuurder; daarna formuleert de raad het advies. Hoe dat adv...

mt

Maak kostenbesparing onderdeel van strategie

Management | 08-05-2017 | Budgetteren

Zodra een organisatie op de kleintjes moet letten, worden er vaak plannen uit de hoge hoed getoverd om kosten te besparen. Dit probleem kan...

mt

Laat werknemers succesvol veranderingen omarmen

Management | 27-02-2017 | Projectmanagement

Het is voor elke organisatie nodig om te veranderen om te kunnen blijven bestaan. Hoe groot of klein die veranderingen ook zijn, van werknem...

mt

Populariteit werknemer beïnvloedt uitkomst project

Management | 09-01-2017 | Projectmanagement

Uit een onderzoek van de Rotterdam School of Management (RSM) blijkt onder meer dat de manager eerder geneigd is een oogje dicht te knijpen...