Nieuws

or

Voorlopig OR-reglement dwingt tot keuzes

OR | 30-04-2018 | Werkwijze OR

Een voorlopig OR-reglement beschrijft de gang van zaken wat betreft de OR-verkiezingen. Dat is een zorgvuldige klus, want het moet juridisch...

or

OR kan diversiteit in Raad van Commissarissen vergroten

OR | 23-03-2018 | Werkwijze OR

Het kabinet streeft naar 30% vrouwen in topfuncties in 2020. Momenteel is slechts 16,2% van de leden van raden van commissarissen (RvC) vrou...

or

COR tegen wegsturen Raad van Commissarissen Eneco

OR | 15-01-2018 | Werkwijze OR

De centrale ondernemingsraad (COR) wil niet dat de aandeelhouders van Eneco de Raad van Commissarissen (RvC) wegsturen. Iets meer dan de hel...

or

OR heeft recht op voordracht commissaris RvC

OR | 08-09-2017 | Werkwijze OR

De ondernemingsraad heeft wettelijk het recht om een commissaris voor te dragen voor de Raad van Commissarissen (RvC) van zijn organisatie....

or

OR en RvC moeten kennis en inzicht uitwisselen

OR | 19-06-2017 | Werkwijze OR

De ondernemingsraad (OR) en de raad van commissarissen (RvC) hebben een gemeenschappelijk belang: het goed functioneren van de organisatie....

or

Tips om betrokkenheid te organiseren

OR | 27-03-2017 | Werkwijze OR

In kleinere organisaties is de afstand tussen de bestuurder en de werknemers vaak zo klein dat medezeggenschap niet formeel geregeld is. Een...

or

Special 'OR & commissaris' gelanceerd

OR | 16-12-2016 | Werkwijze OR

De Alliantie Medezeggenschap en Governance heeft een digitaal magazine gelanceerd over de relatie tussen de ondernemingsraad en commissariss...

or

SER wil OR beter ondersteunen bij conflicten

OR | 22-09-2016 | Werkwijze OR

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil in kaart brengen hoe OR'en omgaan met conflicten binnen de OR, met de bestuurder en met de achterban....

or

OR werkt te weinig samen met toezichthouder

OR | 20-07-2016 | Werkwijze OR

Weinig ondernemingsraden (OR) krijgen of pakken de kans om via de raad van commissarissen (RvC) invloed uit te oefenen op het bestuur van de...

or

Bedrijfscommissie publiceert instructiefilm OR

OR | 02-06-2016 | Werkwijze OR

Ondernemingsraden (OR) en werkgevers die niet precies weten hoe de bemiddelingsprocedure van de bedrijfscommissie in zijn werk gaat, kunnen...