Klachten over de OR? Dit zijn de opties!

16 december 2022 | Door redactie

Niet alleen de achterban kan ontevreden zijn over het functioneren van de OR, ook de bestuurder, vakbonden en zelfs OR-leden kunnen moeite hebben met de gang van zaken binnen de OR. Wat zijn in zo’n geval de opties?

De OR kan met tal van klachten te maken krijgen. Vooral de OR-verkiezingen geven vaak aanleiding tot klachten over de OR. Bijvoorbeeld over de naleving van het OR-reglement (zoals de kiesgroep­indeling), de verkiezingsprocedure, de uitslag of de manier waarop de OR met tussentijdse vacatures omspringt.

OR moeten klachten serieus nemen

Allereerst is het van belang dat de OR openstaat voor feedback en goed luistert naar wat het probleem zou zijn. Het is dus van belang dat de OR klachten altijd serieus neemt (artikel). Alleen dan zullen klachten de OR ook daadwerkelijk bereiken en kan de OR er iets aan doen. Het OR-reglement bevat doorgaans een ‘bezwaarregeling’ voor klachten met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de verkiezingen en het voorzien in tussentijdse vacatures. In andere gevallen moet de OR zelf beslissen hoe de raad de klacht oppakt en afhandelt.

Belanghebbenden kunnen bedrijfscommissie altijd om bemiddeling vragen 

Belanghebbenden van de OR, zoals de achterban, de bestuurder of de vakbond, hebben ook altijd de mogelijkheid om bemiddeling te vragen aan de bedrijfscommissie (artikel) van de Sociaal-Economische Raad (SER) of om de zaak voor te leggen aan de kantonrechter. Het moet dan wel gaan om een meningsverschil over de juiste toepassing van een bepaling uit of krachtens de Wet op de ondernemingsraden (WOR). 

Het heeft de voorkeur om formele procedure te voorkomen

Het heeft echter altijd de voorkeur om een gang naar de rechter te voorkomen. Een formele procedure zal de onderlinge relaties namelijk op scherp zetten. En ook na zo’n procedure moeten de partijen nog met elkaar door één deur. Bemiddeling door de bedrijfscommissie heeft dat nadeel niet, omdat deze juist is gericht op het oplossen van het geschil. 

Lees voor meer informatie over dit onderwerp het verdiepingsartikel 'Neem klachten over uw OR altijd serieus', geschreven door opleider/adviseur/redacteur medezeggenschap, e-mail: rh@mzleeuw.nlwww.mzleeuw.nl