Ontslagbescherming OR-leden is niet heilig

13 juni 2022 | Door redactie

Voor OR-leden geldt een ontslagbescherming. Dat betekent dat het lidmaatschap van een ondernemingsraad (OR) of het OR-werk géén reden mag zijn voor ontslag. Andere opzegverboden gelden bijvoorbeeld tijdens ziekte, zwangerschap en dienstplicht. Toch kunnen ook OR-leden ontslagen worden.

De opzegverboden zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, maar er zijn een aantal gevallen waarbij de werkgever de arbeidsovereenkomst alsnog kan beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • als het OR-lid schriftelijk instemming verleent om het contract te beëindigen;
  • als het contract voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt;
  • bij ontslag op staande voet;
  • als het OR-lid een wanprestatie levert in zijn eigen functie;
  • als het onderdeel van de organisatie waar het OR-lid werkzaam is wordt gesloten;
  • tijdens de proeftijd.

Ontslag mag niet gebaseerd zijn op opzegverbod

Normaal gesproken heeft een werkgever toestemming nodig van UWV om een werknemer te mogen ontslaan. Voor werknemers die onder een opzegverbod vallen, ligt dat iets anders. De werkgever moet dan naar de kantonrechter stappen om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Het verzoek om ontbinding mag echter niet gebaseerd zijn op één van de opzegverboden. Dit moet de werkgever ook aannemelijk maken.