Nieuws

hr

Maakt WAB ontslag straks makkelijker?

HR | 05-03-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt ervoor dat werkgevers in een ontbindingsverzoek straks twee of meerdere ontslagg...

hr

Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020

HR | 27-02-2019 | Transitievergoeding

Werkgevers kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag w...

hr

Recht op loonbetaling bij herstel na slapend dienstverband?

HR | 26-02-2019 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer van wie het dienstverband niet is beëindigd na twee jaar ziekte, kan als hij weer beter is terugkeer in zijn oude functie eise...

hr

Opnieuw afspraken maken over relatiebeding bij ontslag

HR | 22-02-2019 | Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden moet duidelijk zijn vastgelegd welke bedingen uit de arbeidsovereenkomst blijven gelden ná het die...

hr

Onzekerheid over compensatie transitievergoeding terecht?

HR | 15-02-2019 | Transitievergoeding

Wie de benodigde documenten voor de compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens twee jaar ziekte heeft bewaard, hoeft zich geen...

hr

Proeftijd van vijf maanden gaat niet door, maar de WAB wel

HR | 01-02-2019 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het plan om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken. Dat bleek tijdens een debat in de...

hr

Ook bescherming van zzp’ers en stagiairs die misstand melden

HR | 31-01-2019 | Klokkenluidersregeling

Het verbod voor werkgevers om klokkenluiders te benadelen, wordt uitgebreid. Het kabinet wil ook zzp’ers, stagiairs en vrijwilligers onder d...

hr

Per 2019 andere regels transitievergoeding kleine werkgever

HR | 20-12-2018 | Transitievergoeding

Werkgevers met minder dan 25 werknemers mogen definitief vanaf 2019 bij ontslag wegens financiële bedrijfsproblemen sneller een lagere trans...

hr

Vragen over: dossieropbouw bij disfunctioneren

HR | 18-12-2018 | Disfunctioneren

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan vanwege disfunctioneren, moet hij hiervoor een ontslagdossier opbouwen. Voor een succesvol ontb...

hr

Vanaf 2019 lagere transitievergoeding vaker mogelijk

HR | 30-11-2018 | Transitievergoeding

De overbruggingsregeling die het voor kleine organisaties mogelijk maakt om bij een slechte financiële situatie een lagere transitievergoedi...